Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Program nauki jazdy rowerem w ruchu drogowym

Program ten jest realizacją zapowiedzi wzbogacenia tegorocznej kampanii „Rowerowy Maj”  o lekcje praktycznej jazdy w ruchu ulicznym.

Cykl zajęć tego pilotażowego programu rozpisany jest dziewięć jednostek lekcyjnych. Obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia z budowy i serwisu roweru, zajęcia na placyku manewrowym oraz zajęcia w podgrupach w ruchu ulicznym. Chcemy by w ramach naszego programu dzieci utrwaliły wiedzę zdobywaną w trakcie przygotowań do egzaminu na  kartę rowerową, ale przede wszystkim aby nabyły praktycznych umiejętności jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym.

Do pilotażowego programu zaproszeni zostali uczniowie V i VI klas trzech zwycięskich szkół tegorocznej edycji kampanii Rowerowy Maj: SP nr 12 z Ujeściska,  92 z Zaspy i 84 z Kokoszek. 

- Jeżeli program się sprawdzi, będziemy chcieli sukcesywnie wprowadzać go do gdańskich szkół jako stały element kampanii „Rowerowy Maj" - zapowiada wiceprezydent Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak - „Rowerowy Maj” to kampania, która  pokazuje potencjał komunikacji rowerowej w Gdańsku. Z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. I co ważne, w efekcie majowej akcji dzieci dojeżdżają do szkół na rowerach, czy hulajnogach, także po jej zakończeniu. Mam nadzieję, że nasz nowy program zostanie przyjęty przez uczniów z entuzjazmem i okaże się świetnym dopełnieniem akcji „Rowerowy Maj”, która na dobre już wpisała się w krajobraz Gdańska i którą chętnie wdrażają również inne miasta - dodaje wiceprezydent.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów ze stowarzyszenia Rowerowa Gdynia i potrwają do 18 października.


Data publikacji: 23.09.2016 10:11
Ostania modyfikacja: 23.09.2016 12:28

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12