Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Ponad 100 koordynatorów na spotkaniu organizacyjnym!

Frekwencja dopisała, gromadząc 67 szkolnych oraz 41 przedszkolnych koordynatorów kampanii Rowerowy Maj 2017 na warsztatach w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. 6 i 7 kwietnia opowiedzieliśmy o przebiegu kampanii, zasadach bezpieczeństwa i komunikacji marketingowej.

Uczestnicy dowiedzieli się, jak gdańska kampania z inicjatywy lokalnej przekształciła się w akcję o zasięgu międzymiastowym oraz, na czym polega rola szkolnego koordynatora. Osoby takie, odpowiadają za przebieg kampanii w danej szkole czy przedszkolu, przekazują materiały informacyjne, sprawują pieczę nad szkolnym dziennikiem rowerowym, motywują i zagrzewają do zdrowej rywalizacji nauczycieli i uczniów. A ponieważ przykład idzie z góry, koordynatorzy często sami dojeżdżają do pracy na rowerach.

Osoby, które Rowerowy Maj koordynować będą po raz pierwszy, zapoznały się głównie z zasadami realizacji kampanii i mogły zadawać pytania doświadczonym koordynatorom. Natomiast koordynatorów z ubiegłych lat interesować mogły zmiany w regulaminie np. zasady przyznawania nagród indywidualnych i klasowych czy określania rowerowej frekwencji.

Na spotkaniach przedstawiono także harmonogram tegorocznej kampanii, nagrody dla uczestników oraz listy uczestniczących szkół wraz z podziałem na kategorie oraz ważną innowację – interaktywny szkolny dziennik rowerowy, który pozwoli organizatorowi na bieżąco gromadzić dane dotyczące aktywności rowerowej uczniów, klas i szkół.

ZOBACZ PREZENTACJĘ DLA KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH

ZOBACZ PREZENTACJĘ DLA KOORDYNATORÓW PRZEDSZKOLNYCH


Data publikacji: 10.04.2017 14:43
Ostania modyfikacja: 11.04.2017 11:36

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12