Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Letnie patrole rowerowe

W sezonie turystycznym funkcjonariusze Straży Miejskiej przesiadają się na rowery. 33 jednoślady służą do patrolowania miasta oraz szeroko pojętych działań profilaktycznych.

Fot. Mat. prasowe SM
Strażnik Paweł Polak z Referatu IV na Żabiance w Straży Miejskiej w służbie od 2008 roku (z lewej strony). Starszy Strażnik Krystian Płóciennik z
Referatu III w Wrzeszczu pracuje w SM od 2000 roku. W sezonie letnim pełni służbę w oliwskim ZOO.  

Okres funkcjonowania patroli rowerowych wyznacza aura, ale najczęściej jest to czas od maja do końca września.
- Strażnik na rowerze jest bardziej mobilny, może się szybciej przemieszczać. Doceniamy to szczególnie podczas patroli pasu nadmorskiego, kiedy ścieżkami porusza się wielu turystów. Rower jest też przyjazny dla środowiska, a strażnik na rowerze to ekologiczny strażnik. Promujemy się więc ekologicznie i jesteśmy bardziej widoczni” – mówi Wojciech Żuchowski, dowódca zmiany Referatu III Straży Miejskiej w Gdańsku.

Pomysł kupienia rowerów strażnikom miejskim zrodził się za kadencji Komendanta Jerzego Lelentala, w 1996 roku. Wtedy to, rozważano wprowadzenia koni do służby straży miejskiej, aby pomogły w patrolowaniu pasa nadmorskiego, ZOO i innych terenów rekreacyjnych miasta. Z zakupu koni jednak zrezygnowano, ale problem patrolowania terenów rekreacyjnych pozostał. Uznano, że zostanie on rozwiązany poprzez objęcie miejsc wypoczynkowych miasta patrolami rowerowymi. Jeszcze w tym samym roku Straż Miejska w Gdańsku zakupiła pierwsze jednoślady i rokrocznie prowadzi patrole rowerowe pasa nadmorskiego, Wyspy Sobieszewskiej, Stogów, starego miasta oraz ZOO.

Fot. Mat. prasowe SM
Data publikacji: 29.05.2012 13:46
Ostania modyfikacja: 10.09.2012 14:58

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12