Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Opracowanie na temat możliwości zastosowania promów o napędzie elektrycznym w obsłudze komunikacji miejskiej

W ramach realizacji projektu BSR Electric, dofinansowanego ze środków europejskiego programu Region Morza Bałtyckiego, powstało opracowanie na temat możliwości zastosowania promów o napędzie elektrycznym w obsłudze komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku miasta Gdańska. Pełen tytuł opracowania to „ASPEKTY TECHNICZNE, EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE ORAZ PRAKTYCZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PROMÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W TRANSPORCIE MIEJSKIM NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA”. Zlecającym była Urząd Miejski w Gdańsku, a wykonawcą firma Balt Yard Sp. z o.o.

Opracowanie zawiera następujące zagadnienia:

  • Analiza dobrych praktyk wykorzystania komunikacji promowej z napędem elektrycznym na świecie, w obsłudze komunikacji miejskiej, regionalnej lub międzynarodowej;
  • Analiza charakterystyki napędu elektrycznego i koniecznych inwestycji w infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania miejskich promów o napędzie elektrycznym,
  • Analiza obecnych lokalnych połączeń żeglugowych i lokalnych promowych w Gdańsku, analiza potencjału transportu wodnego w Gdańsku, w tym propozycje modyfikacji obecnych lokalnych połączeń wodnego transportu pasażerskiego, również z zastosowaniem napędu elektrycznego.
  • Studium przypadku dla Miasta Gdańska dla uruchomienia promu o napędzie elektrycznym przez Martwą Wisłę przy Twierdzy Wisłoujście - w miejscu dawnego promu o napędzie spalinowym.

 

Opracowanie do pobrania w wersji PDF

Streszczenie wykonawcze

Executive summary in English


Data publikacji: 14.03.2019 14:49
Ostania modyfikacja: 15.03.2019 08:58

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12