Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Nowa mapa rowerowa Gdańska

Dostępna jest już nowa mapa rowerowa Gdańska. Mapa powstała w Referacie Mobilności Aktywnej WGK, w oparciu przede wszystkim o dane miejskiego systemu informacji przestrzennej. W zakresie form użytkowania gruntu wykorzystuje również zasoby openstreetmap. Jest jedną z najdokładniejszych miejskich map rowerowych dużych miast. Rysunek podkładowy zawiera rzeźbę terenu, wody, lasy, parki, terenu uprawne, ogrody działkowe, plaże, tereny zabudowane i przemysłowe, siatkę ulic z nazwami i najistotniejsze punkty orientacyjne. Zakres rowerowy obejmuje natomiast przebieg i lokalizację następujących obiektów:

  • Trasy rowerowe, istniejące i budowane, w tym: wydzielone drogi rowerowe, pasy rowerowe w jezdni, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki z dopuszczeniem rowerów, ciągi pieszo-jezdne, wspólne pasy autobusowo-rowerowe;
  • Jezdnie włączone do stref ruchu uspokojonego (z maksymalną dozwoloną prędkością nie większa niż 30 km/h);
  • Ulice z kontraruchem rowerowym (dozwolonym w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych);
  • Wybrane drogi gruntowe i niektóre „skróty” rowerowe;
  • Parkingi rowerowe z minimum 20 miejscami postojowymi, w tym parkingi szkolne;
  • Stacje publicznego roweru metropolitalnego Mevo;
  • Liczniki rowerowe stale mierzące wielkość ruchu rowerowego w naszym mieście;
  • Samoobsługowe stacje naprawy rowerów;
  • Sklepy rowerowe i wypożyczalnie rowerów;
  • Podjazdy o nachyleniu 5% i większym.

Z myślą o turystach, którzy licznie chętnie przemieszczają się po Gdańsku rowerami, mapę przygotowano w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Bezpłatne egzemplarze papierowej mapy rowerowej Gdańska można otrzymać podczas wielu miejskich imprez, zwłaszcza tych, które związane są z promocją ruchu rowerowego. Poza tym, mapę można otrzymać także bezpośrednio w siedzibie Referatu Mobilności Aktywnej WGK (pokój 033B na ul. 3 Maja 9).

Mapa rowerowa Gdańska jest również dostępna w wersji PDF. Można ja pobrać na stronie rowerowygdansk.pl (http://www.rowerowygdansk.pl/start,168.html), gdzie oprócz pliku mapy można zapoznać się z aktualnymi danymi statystycznymi w zakresie gdańskiej infrastruktury rowerowej.


Data publikacji: 24.05.2019 14:01
Ostania modyfikacja: 21.11.2019 13:20

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12