Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Stacje ładowania pojazdów - zaproszenie na webinarium

W ramach trwających konsultacji społecznych Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zapraszamy na dwa webinaria transmitowane na żywo na www.gdansk.pl. 


Działania konsultacyjne trwają od 15 kwietnia 2020 roku do 29 maja 2020 roku. W związku z zagrożeniem koronawirusem odbywają się w formie zdalnej m.in. poprzez interaktywne spotkania z mieszkańcami, umożliwiające wyrażenie opinii oraz złożenie propozycji zmian do Planu.

Pierwsze webinarium zaplanowaliśmy na 21 maja (czwartek) o godz. 14:00. W toku spotkania przedstawimy obowiązki wynikające z ustawy o elektromobilności oraz założenia Planu budowy w Gdańsku. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania na czacie.

Drugie spotkanie online poświęcone będzie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gdańska do roku 2035, a w jego ramach poruszymy także kwestie związane z Planem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Na drugie spotkanie online zapraszamy 27 maja (środa) o godzinie 17.00.

Konsultacje odbywają się na podstawie Zarządzenia Nr 441/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2020 r. W dalszym ciągu uwagi do Planu budowy zgłaszać można na piśmie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres e-mail: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl. Formularz zgłaszania uwag stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej nr tel. 58 526 80 85, 693 380 265 lub pod adresem: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl

Do końca bieżącego roku w Gdańsku powinno być 210 ogólnodostępnych stacji ładowania. Wynika to z zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że takich punktów w naszym mieście jest około 50, a kolejne 21 jest w budowie. W przypadku, gdy inwentaryzacja wykaże niedostatek punktów ładowania, sporządza się Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które wybuduje operator systemu dystrybucyjnego. W Gdańsku będzie to spółka Energa Operator S.A., która wybuduje stacje ładowania średniej mocy. Z zaproponowanych 81 lokalizacji wybranych zostanie 68.

Więcej informacji o konsultacjach


Data publikacji: 15.05.2020 11:09
Ostania modyfikacja: 15.05.2020 15:26

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12