Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Liczenie rowerzystów raz do roku

Skrzyżowanie ul. Miszewskiego i Alei Grunwaldzkiej

W Gdańsku trwa liczenie rowerzystów. Dwudniowe badanie ruchu rowerowego zakończy się w czwartek 16 maja. Dzięki corocznym badaniom, począwszy od 2011 roku, można porównywać dane i stwierdzić, czy natężenie ruchu rowerowego w mieście rośnie i o jaką wartość.

Badania prowadzone w szczycie porannym (7:00 – 9:00) oraz popołudniowym (15:00 – 17:00) służą uzyskaniu podstawowych informacji o zachowaniach gdańskich rowerzystów oraz o natężeniu ruchu rowerowego. Pomiary natężenia ruchu rowerowego prowadzone są w 40 punktach, przy głównych ciągach komunikacyjnych rozproszonych na całym terenie miasta Gdańska. Przeszkoleni obserwatorzy rejestrują każdy rower przejeżdżający daną ulicą, drogą rowerową lub skrzyżowanie i określają kierunek jazdy.

Badania realizowane są przez Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z Referatem Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.


Data publikacji: 15.05.2013 11:21
Ostania modyfikacja: 20.05.2013 09:07

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12