Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Mapa rowerowa Gdańska

Blisko 12 tysięcy rowerowych map Gdańska trafiło w kwietniu do czytelników Dziennika Bałtyckiego. Mapa z infrastrukturą rowerową miasta oraz poradami dla rowerzystów została opracowana przez pracowników Referatu Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dzięki umowie partnerskiej z Dziennikiem Bałtyckim kopie mapy dołączono do sobotniego wydania gazety. Bardzo szczegółowa mapa przedstawia wszystkie typy tras rowerowych w Gdańsku m.in.: drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, strefy piesze z dopuszczonym ruchem rowerów, ciągi pieszo jezdne, pasy rowerowe w jezdni, pasy autobusowo-rowerowe, wybrane drogi gruntowe, a także trasy rowerowe w budowie. Oznaczono również przyjazne dla ruchu rowerowego ulice w strefach ruchu uspokojonego oraz ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów w obu kierunkach (tzw. kontrapasy). Dla osób przemierzających pofałdowane tereny górnego tarasu Gdańska cennymi informacjami będą wartości nachylenia podjazdów – zaznaczono i opisano te przekraczające 5%, a mogące sprawiać trudności mniej wprawnym osobom. Treść mapy uzupełniają informacje o istniejących parkingach rowerowych, sklepach i wypożyczalniach rowerowych.
Kolejna edycja mapy, sfinansowana ze środków europejskiego projektu abc.multimodal, jeszcze w tym roku dystrybuowana będzie przez Urząd Miejskie w Gdańsku.


Data publikacji: 31.05.2013 11:19

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12