Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Liczba rowerzystów rośnie z roku na rok

Już trzeci rok z rzędu w Gdańsku wzrasta liczba osób jeżdżących na rowerach. Dzięki corocznym badaniom prowadzonym przez Biuro Rozwoju Gdańska (BRG) wiemy, że w okresie ostatnich dwóch lat ruch rowerowy w Gdańsku wzrósł o 33 proc.

Największy ruch rowerowy odnotowano na skrzyżowaniach ulic Pomorskiej i Jelitkowskiej oraz al. Grunwaldzkiej i ul. Miszewskiego. W szczycie popołudniowym przejeżdżało tamtędy odpowiednio 549 oraz 517 rowerzystów.

Badania prowadzone są rokrocznie od 2011 roku. Przez dwa dni (15 i 16 maja) przeszkoleni pracownicy BRG i UMG w wybranych punktach pomiarowych rejestrowali każdy rower przejeżdżający daną ulicą lub drogą rowerową i określali jego kierunek jazdy. Pomiary natężenia ruchu rowerowego prowadzone były w 40 punktach, przy głównych ciągach komunikacyjnych rozproszonych na całym terenie miasta Gdańska (w ubiegłych latach było to 35 punktów). Dzięki dodatkowym lokalizacjom można lepiej poznać zachowania  rowerzystów, tym bardziej, że do użytku oddano ważne inwestycje m.in.: kładkę pieszo-rowerową nad Obwodnicą przy węźle Karczemki, parking Park&Ride na pętli Świętokrzyska czy drogę rowerowa wzdłuż ulicy 3 Maja.

Badania prowadzono w szczycie porannym (7:00 – 9:00) oraz popołudniowym (15:00 – 17:00) w interwale jednogodzinnym. Pogoda sprzyjała rowerzystom – nie padał deszcz, a temperatura wynosiła od 12ºC do 25ºC.

Widać wpływ oddawanych do użytku inwestycji drogowo–rowerowych, np.: wzrost ruchu na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Czyżewskiego po oddaniu do użytku trasy rowerowej wzdłuż Drogi Zielonej czy wzrost ruchu na skrzyżowaniu Al. Havla i Armii Krajowej po oddaniu trasy rowerowej wzdłuż alei Havla.

Wyniki pomiarów mogą być zakłócone w miejscach prowadzonych prac remontowo-budowlanych. Równolegle odbywał się remont trasy wzdłuż al. Rzeczypospolitej, remont wału Kanału Raduni oraz przebudowa skrzyżowania Marynarki Polskiej z Drogą Zieloną.


Data publikacji: 18.07.2013 09:40

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12