Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Możesz odebrać mapę rowerową

Urząd Miejski w Gdańsku przygotował i wydrukował 120 tys. map rowerowych Gdańska. Mapy te dostępne są w punktach informacji turystycznej oraz trafią do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na terenie miasta.  Przygotowano także pulę dla mieszkańców.

Szczegółowa mapa przedstawia wszystkie typy tras rowerowych w Gdańsku m.in.: drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, strefy piesze z dopuszczonym ruchem rowerów, ciągi pieszo jezdne, pasy rowerowe w jezdni, pasy autobusowo-rowerowe, wybrane drogi gruntowe, a także trasy rowerowe w budowie. Oznaczono również przyjazne dla ruchu rowerowego ulice w strefach ruchu uspokojonego oraz ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów w obu kierunkach (tzw. kontra ruch). Pomocne w planowaniu podróży okażą się informacje o wartościach nachylenia podjazdów – zaznaczono i opisano te przekraczające 5%, a mogące sprawiać trudności mniej sprawnym osobom. Na mapie umieszczono także parkingi rowerowe oraz sklepy i wypożyczalnie rowerowe.

Mapy można odbierać w  Referacie Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy 3-go Maja 9 (budynek Urzędu Pracy) w pokoju 033B w godzinach pracy urzędu (pn, wt i czw. w godz. 8.00–16.00, w śr. 8.00–17.00 oraz w pt 8.00–15.00).

Interaktywna wersja mapy jest dostępna na stronie www.rowerowygdansk.pl w zakładce ‘plan Gdańska’.


Data publikacji: 26.08.2013 12:23
Ostania modyfikacja: 06.09.2013 11:05

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12