Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

School Chance - samodzielna mobilność dzieci na rzecz czystego powietrza

Nowe wydarzenia w zakresie edukacji i wymiany doświadczeń dla partnerów projektu School Chance

School Chance, Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europe, współfinansowany przez Unię Europejską wspiera politykę promowania ekologicznych środków transportu oraz działań w ramach zachowań transportowych dzieci w drodze do i ze szkoły.

Druga połowa tego, intensywnego dla partnerów projektu School Chance, roku wiązała się z ich zaangażowaniem w nowe działania w zakresie wymiany doświadczeń.

Droga rowerowa przed jedną ze szkół w Utrechcie, listopad 2018

W dniach 10 i 11 października Gmina Reggio Emilia gościła delegacje ze wszystkich miast partnerskich projektu, które uczestniczyły w wizycie studyjnej poświęconej lokalnym, dobrym praktykom redukcji emisji CO2 w związku z mobilnością do i ze szkoły.

Ponad 20 uczestników wizyty - z Brasova, Girony, Gdanska, Utrechtu i Gävle, mogło zapoznać się z najważniejszymi projektami w tym zakresie, koordynowanymi przez gminę Reggio Emilia. Odwiedzili oni niektóre lokalne szkoły w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Mieli również szansę przyjrzenia się dwóm działaniom, tzn. BiciBus i PediBus, pozwalającym uczniom na, w pełni bezpieczne, dostanie się do szkoły pieszo lub rowerem. Ten prawdziwy „pociąg rowerowy”, złożony z uczniów i dorosłych, jest organizowany w szkołach Reggio Emilia od ponad 14 lat. Dociera do szkoły wyznaczonymi, bezpiecznymi trasami „zbierając” dzieci po drodze. Wszyscy europejscy partnerzy uznali także za bardzo ciekawą inicjatywę powołanie Szkolnego Menadżera Mobilności - zwykle pełni tę rolę nauczyciel, który działa jako punkt kontaktowy między gminą a społecznością szkolną (dziećmi, rodzicami i nauczycielami) w zakresie polityki mobilności.

W dniach od 27 do 29 listopada partnerzy zebrali się w Utrechcie na czwartym spotkaniu GrupyZarządzającej Projektem oraz Warsztacie Tematycznym poświęconym infrastrukturze. Warsztat stwarzał partnerom doskonałą okazję zapoznania się z doświadczeniami Utrechtu w planowaniu infrastruktury zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły oraz do szerokiej dyskusji na ten temat. Nick van Apeldoorn z Uniwersytetu w Bredzie (Tilburg) prowadził pierwszą sesję: “Infrastruktura, która bierze pod uwagę potrzeby dzieci”, skupiając się na dzieciach jako kluczowym elemencie analizy, przekształcania infrastruktury, jej wdrażania oraz ewaluacji. Zaprezentował także pierwsze rezultaty projektu Metamorphosis ( http://www.metamorphosis-project.eu/ ), który podziela tę samą wizję co projekt School Chance. Członkowie delegacji wzięli także udział w sesji roboczej aby przećwiczyć przekazywanie i adaptowanie dobrych praktyk w procesie wypracowywania rozwiązań.

Kolejna prezentacja skupiała się na akcji prowadzonej w Utrechcie: “Etykieta bezpieczeństwa dla szkoły” (Utrecht Safety Label). Fabian Mol, przedstawiciel Gminy Utrecht, zaprezentował przegląd stosowanych w mieście dobrych praktyk opierających się na założeniu, iż “Bezpieczeństwo na drodze jest wspólną odpowiedzialnością”.

Parking rowerowy, Warsztat Tematyczny “Infrastruktura”, Utrecht listopad 2018

Johan Shutte, architect miejski Gminy Utrecht, przedstawił innowacyjne rozwiązania w zakresie infrastruktury rowerowej w planowanym połączenia Utrechtu i Leidsche Rijn, prezentując niektóre detale techniczne, przyjęte w tym interesującym projekcie.

Następnie Hans Paquay, pracownik Gminy Utrecht, wyjaśnił zasady przyjęte przy projektowaniu nowej strefy przyjaznej dzieciom, wolnej od ruchu samochodowego: “Merwedekanaalzone – Projektowanie nowej dzielnicy z uwzględnieniem odpowiedniej dla dzieci infrastruktury”.

Warsztaty zakończyło entuzjastyczne wystąpienie Ronald Tamse, z Utrechtu, pod tytułem: „Dlaczego Holendrzy wciąż jeżdżą na rowerze?”. Był to szczegółowy przegląd życia codziennego w Holandii koncentrujący się na wykorzystaniu roweru jako środka transport czy też “metodzie” mierzenia odległości. Mentalność holendrów w tym zakresie kształtowana jest od dziecka poprzez przykład wykorzystania rowerów przez rodziców i innych dorosłych, ale również dzięki takim pomysłom jak “licencja rowerowa”, którą uczniowie muszą uzyskać w szkole podstawowej aż po planowanie urbanistyczne oraz sposób podejścia do infrastruktury.

SCHOOL CHANCE jest europejskim projektem współfinansowanym ze środków programu INTERREG EUROPE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przez okres od stycznia 2017 do grudnia 2021. Ma on na celu wspieranie i promowanie ekologicznych środków transportu oraz działań w ramach zachowań transportowych nie tylko dzieci, ale również całej społeczności szkolnej w drodze do i ze szkoły.

Zespół realizujący projekt School Chance

W projekt SCHOOL CHANCE jest zaangażowanych 8 partnerów z 7 europejskich krajów: Miasto Girona (Hiszpania), Miasto Reggio Emilia (Włochy), Austriacki Instytut Badania Mobilności - FGM-AMOR (Austria), Region Katalonii (Hiszpania), Miasto Utrecht (Holandia), Miasto Gävle (Szwecja), Miasto Gdańsk (Polska), Agencja Metropolitalna Zrównoważonego Rozwoju w Braszowie (Rumunia).

Wszelkie informacje o School Chance są dostępne na:

www.interregeurope.eu/schoolchance

Więcej informacji o projekcie można uzyskać od Partnera Wiodącego:

Miasto Girona
Koordynator projektu: Maria Mercedes Teixidor
E-mail: mteixidor@ajgirona.cat
Data publikacji: 08.06.2017 11:30
Ostania modyfikacja: 09.01.2019 16:41

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12