Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

School Chance - samodzielna mobilność dzieci na rzecz czystego powietrza

Projekt School Chance, realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE, współfinansowany przez Unię Europejską, wspiera politykę „czystego transportu” i aktywną mobilność w drodze do i ze szkoły.

Partnerzy poznali się na spotkaniu inicjującym projekt w Gironie.

Dobra jakość powietrza, szczególnie w obszarach o wysokim natężeniu ruchu, to jedno z głównych wyzwań dla miast i regionów w Europie. Ruch wokół szkół szacowany jest na około 15 proc. całego ruchu w mieście. Z dostępnych danych wynika, że od 30 do 60 proc. dzieci (w zależności od kraju i wieku) jest przywożonych do szkoły samochodem. To pokazuje skalę problemu, ale jednocześnie szansę na uczynienie mobilności do i ze szkoły bardziej zrównoważoną.

Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (ang. SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal Policies) jest europejskim projektem współfinansowanym z Programu INTERREG EUROPE Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanym od stycznia 2017 do grudnia 2021 roku. Projekt wspiera „czysty transport” i promuje aktywną mobilność na trasie szkoła - dom w całych społecznościach szkolnych włącznie z pracownikami oraz rodzinami uczniów.

Projekt School Chance realizuje 8 partnerów z 7 krajów. Są to:
• Miasto Girona w Hiszpanii
• Miasto Regio Emilia we Włoszech
• FAG-AMOR – Austriacki Instytut Badania Mobilności
• Region Katalonii
• Miasto Utrecht w Holandii
• Miasto Gavle w Szwecji
• Miasto Gdańsk w Polsce
• Agencja Metropolitalna Zrównoważonego Rozwoju z Braszowa w Rumunii.

Partnerzy projektu i lokalni interesariusze podzielą się doświadczeniami z zakresu rozwoju zrównoważonej mobilności. Będą uczestniczyć w wizytach studyjnych oraz  tematycznych warsztatach. Następnie wybiorą rozwiązania, które uwzględnią w Regionalnych Planach Operacyjnych. Opracowane plany będą realizowane w latach 2020-2021. Kolejne spotkanie połączone z warsztatami dotyczącymi komunikacji odbędzie się w Gdańsku w dniach 17 – 19 października b.r.

Więcej informacji:
Lider Projektu: Miasto Girona
Koordynator Projektu: Maria Mercedes Teixidor
e-mail: mteixidor@ajgirona.cat 
www.interregeurope.eu/schoolchance

ZOBACZ NEWSLETTER SCHOOL CHANCE [ENG]

ZOBACZ NEWSLETTER SCHOOL CHANCE [PL]


Data publikacji: 08.06.2017 11:30
Ostania modyfikacja: 05.09.2017 14:59

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12