Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

PARKING GETS SMART SEED

Miasto Gdańsk wspólnie z Polską Unią Mobilności Aktywnej oraz szwedzkim miastem Växjö z pomocą projektu zalążkowego realizują projekt zalążkowy PARKING GETS SMART SEED, który jest przygotowaniem do opracowania głównego, dużego projektu PARKING GETS SMART.

Projekt zalążkowy PARKING GETS SMART SEED trwał od 1 marca do końca czerwca 2017 roku i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Tematyka projektu związana jest z polityką parkingową i zakłada podniesienie jakości zarządzania w celu rozwoju ekologicznych i multimodalnych form transportowych.

W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna do Helsinek, podczas której przedstawiciele partnerów projektu zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania polityką parkingową. Ponadto zorganizowano spotkanie projektowe – warsztaty w Gdańsku, w których uczestniczyli partnerzy projektu i zaproszeni eksperci w dziedzinie rozwiązań parkingowych.

Efektem było wypracowanie założeń finalnej koncepcji wniosku głównego projektu PARKING GETS SMART, którego aplikacja zostanie złożona w konkursie zaplanowanym na grudzień 2017.

 

Budżet projektu 100%: 39 900 €

Dofinansowanie EFRR: 33 165 €

Budżet Gdańska: 6 900 €, w tym 85% dofinansowanie EFRR 5 865 €


Data publikacji: 28.07.2017 13:11
Ostania modyfikacja: 08.03.2018 10:04

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12