Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Projekt GreenSAM - Green Silver Age Mobility

Wszystkie europejskie miasta stają przed problemem szybko rosnącej liczby starzejących się mieszkańców. W Gdańsku żyje około 120 000 mieszkańców w wieku 60+. Władze Gdańska postanowiły podjąć kroki w celu aktywizacji tej grupy, szczególnie w obszarze mobilności aktywnej. Tym zagadnieniom i poprawie sytuacji w tej dziedzinie poświęcony jest projekt europejski „GreenSAM” - “Green Silver Age Mobility” - Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku, w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w 85 procentach. Projekt rozpoczął się w styczniu 2019 roku i potrwa 30 miesięcy. Projekt "Green SAM" pomoże w wymianie doświadczeń i najlepszych rozwiązań praktycznych pomiędzy partnerami z Obszaru Morza Bałtyckiego w zakresie mobilności i w dostosowaniu ich do naszych warunków oraz sytuacji w Gdańsku.

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG Baltic See Region
 • Rozpoczęcie projektu  - 01.01.2019
 • Czas trwania projektu – 30 miesięcy
 • Zakończenie projektu – 30.06.2021

Podstawowe zadania projektu:

 1. Promowanie mobilności aktywnej wśród seniorów.
 2. Określenie barier w zakresie mobilności aktywnej seniorów;
 3. Wzrost poprawy bezpieczeństwa seniorów w ruchu ulicznym, szczególnie w aspekcie mobilności aktywnej;
 4. Nawiązanie współpracy z Radą Seniorów Gdańska jako ciałem doradczym w zakresie mobilności seniorów w Gdańsku;

Partnerzy w projekcie GreenSAM

 • Miasto Hamburg w Niemczech – lider projektu
 • Miasto Aarhus w Danii
 • Miasto Tartu w Estonii
 • Miasto Ryga
 • Valonia – region południowej Szwecji
 • Instytut Studiów Bałtyckich w Estonii
 • Uniwersytet w Tartu
 • Miasto Gdańsk


Data publikacji: 18.05.2020 09:48
Ostania modyfikacja: 18.05.2020 13:22

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12