ROWEROWY GDAŃSK
wtorek, 3 października 2023

Autonomiczny transport ostatniej mili - doświadczenia projektu Sohjoa Baltic

Jak wprowadzić autonomiczne minibusv w transporcie publicznym? Na to pytanie odpowiada publikacja podsumowująca realizację projektu Sohjoa Baltic. Przedstawiono w niej m.in. doświadczenia z Gdańska.
Sohjoa Baltic Final Publications 2020
Sohjoa Baltic Final Publications 2020
Materiały organizatora

„Sohjoa Baltic's The Roadmap to Automated Electric Shutles in Public Transport” to obejmująca pięć publikacji seria, przekazująca cenne informacje na temat samobieżnego transportu publicznego oraz doświadczenia zebrane w toku pilotażu autonomicznych busów w latach 2017-2020 w ośmiu krajach regionu Morza Bałtyckiego. 

W pracach konsorcjum projektu Sohjoa Baltic uczestniczyło trzynastu partnerów: miasta (wśród nich Gdańsk), uniwersytety i przedsiębiorstwa. Zaangażowane organizacje zdobyły praktykę w zakresie wszystkich aspektów wdrożenia autonomicznych busów w transporcie publicznym. Dowiedziały się także, jak może wyglądać przyszłość transportu publicznego. W toku realizacji projektu konsorcjum poznało stan wiedzy nt. autonomicznych pojazdów, wykorzystywaną w nich technologię oraz, jak przepisy prawa regulują wdrożenie takich pojazdów na poziomie krajowym.

W latach 2018-2020 trzy miasta: Kongsberg (Norwegia), Helsinki (Finlandia) i Tallinn (Estonia), z powodzeniem zrealizowały pilotaż na dużą skalę w mieszanym ruchu ulicznym, przewożąc tysiące pasażerów w miesiącach eksploatacji.

Po raz pierwszy w historii Polski i Łotwy, w Gdańsku i dwóch miastach regionu Semigalii, zorganizowano na mniejszą skalę pilotaż zautomatyzowanych, elektrycznych busów. Zaciekawieni pasażerowie mogli poruszać się autonomicznymi busami po drogach zamkniętych dla innych pojazdów. W Gdańsku we wrześniu 2019 z tej możliwości skorzystało 3325 osób.

Autonomiczny Bus w Gdańsku
Autonomiczny Bus w Gdańsku
Fot. Jerzy Pinkas/ www.gdansk.pl

Seria publikacji  stanowi spuściznę zakończonego projektu. Celem Sohjoa Baltic było zgromadzenie wiedzy i kompetencji w zakresie organizacji przyjaznego dla środowiska i inteligentnego zautomatyzowanego transportu publicznego i dostarczenie wytycznych prawnych i organizacyjnych niezbędnych do sprawnego świadczenia takiej usługi. Projekt był wspierany przez program Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Na stronie internetowej projektu Sohjoa Baltic: https://www.sohjoabaltic.eu/the-roadmap-to-automated-electric-shuttles-in-public-transport-publications/ dostępna jest już „mapa drogowa” dla zautomatyzowanych elektrycznych busów w transporcie publicznym. Każdy z pięciu tomów odnosi się do innego aspektu wdrożenia autonomicznej mobilności np. aspektów prawnych, związanych z bezpieczeństwem, technologią, logistyką czy zamówieniami publicznymi.

Ramy prawne, wydawca: IKEM.de

Jaki jest status prawny autonomicznej mobilności w  krajach regionu Morza Bałtyckiego? Sohjoa Baltic przedstawia istotne informacje związane z legislacją oraz zalecenia w tym zakresie.

Technologia i wymogi bezpieczeństwa, wydawca: Metropolia UAS

Jakie wyzwania technologiczne i związane z bezpieczeństwem należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu autonomicznych minibusów? Sohjoa Baltic dostarcza informacji z Niemiec, Danii, Polski, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Estonii i Łotwy.

Starting Your Own Pilot (PDF), wydawca: Metropolia UAS

Jak zrealizować pilotaż autonomicznego pojazdu w mieście? Sohjoa Baltic dostarcza praktyczny zestaw narzędzi zawierający zalecenia oparte na doświadczeniach pilotażu autonomicznych busów w Norwegii, Polsce, Finlandii, Estonii, Łotwie i Danii.

Wyzwania związane z zamówieniami, wydawca: Metropolia UAS

Jakie są bariery i czynniki sprzyjające autonomicznym zamówieniom na pojazdy w transporcie publicznym? Doświadczenia zebrane w toku realizacji pilotażu autonomicznych busów Sohjoa Baltic w Estonii, Danii, Finlandii, na Łotwie, w Norwegii i Polsce obrazują tę złożoność.

Sohjoa Baltic User experience and impact on public transport, wydawca: Metropolia UAS

Jak i dlaczego miasta powinny przygotować się do wdrożenia zautomatyzowanego transportu publicznego? Jaka jest rola zautomatyzowanych minibusów? Sohjoa Baltic przedstawia poglądy oparte na doświadczeniach pilotażu w Norwegii, Polsce, Finlandii i Estonii.