ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 25 stycznia 2021

Zgłoś usterkę

ZGŁOSZENIA
Utrzymanie infrastruktury rowerowej (drogi rowerowe, dziury, szkło na drodze) należy zgłaszać do Gdańskiego Centrum Kontaktu (Dyżurnego Inżyniera Miasta):

Gdańskie Centrum Kontaktu przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

lub poprzez mapę porządku.

W łatwy sposób przekaż informację o lokalizacji i szczegółach problemu. Wystarczy, że wskażesz na mapie miejsca, które chcesz zgłosić np. zalegania nieczystości latem lub śniegu / oblodzenia zimą, dewastacji, uszkodzenia nawierzchni jezdni itp., a Twoje zgłoszenie trafi do właściwych służb, które zajmą się sprawą.

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Gdańskie centrum kontaktu
Gdańskie centrum kontaktu