ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Miasto pod kontrolą. Gdzie zgłosić problem?

Nad bezpieczeństwem i sprawnym funkcjonowaniem miasta działają przez całą dobę wyspecjalizowane służby. Nie zawsze jednak wiem, gdzie zwrócić się z konkretnym problemem. Poniżej podajemy kontakty oraz zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta.

 

Gdańskie Centrum Kontaktu
Gdańskie Centrum Kontaktu
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu

funkcjonuje 24h/7dni w tygodniu

Strona internetowa: https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk

Aplikacja mobilna GCK: https://zglos.gdansk.pl/mcity/incidents/index


Gdańskie Centrum Kontaktu (GCK) jest wspólnym centrum kontaktu Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek miejskich, do którego przez całą dobę zgłaszać można nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania infrastruktury miejskiej. GCK przekaże zgłoszenie odpowiednim służbom lub doradzi, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji. GCK współpracuje m.in. z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Strażą Miejską, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskimi Nieruchomościami czy Gdańskim Centrum Świadczeń.

Za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Kontaktu można:

 • zgłosić sprawę wymagającą interwencji służb miejskich,
 • otrzymać informacje o procedurach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz Jednostki Organizacyjne Miasta,
 • sprawdzić, z jakich programów świadczeń dla mieszkańców aktualnie można skorzystać,
 • zarezerwować wizytę w urzędzie,
 • opłacić podatki oraz opłaty administracyjne,
 • zgłosić własne pomysły i sugestie dotyczące lepszego funkcjonowania miasta.

 

Do GCK można zgłaszać m.in. sprawy takie jak:

 • uszkodzenia dróg i dróg dla rowerów, np. wyrwa w jezdni, zapadnięta jezdnia lub chodnik,
 • niedziałająca sygnalizacja świetlna, uszkodzenia znaków drogowych,
 • brak pokrywy studzienki w jezdni lub chodniku,
 • niedziałająca winda czy schody ruchome na terenie miejskim,
 • awaria oświetlenia ulicznego,
 • uszkodzenia infrastruktury tramwajowej i autobusowej, np. zdewastowana wiata, zanieczyszczony przystanek, brak rozkładów jazdy,
 • ranne lub martwe zwierzęta na terenach miejskich,
 • organizacja ruchu drogowego – uwagi i propozycje zmian w tym zakresie,
 • utrzymanie dróg, np. zanieczyszczone lub nieodśnieżone jezdnie i chodniki, liście na chodnikach,
 • zajęcia pasa drogowego, np. w zakresie weryfikacji pozwolenia, nieprawidłowości zabezpieczenia remontu drogowego,
 • parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, np. uszkodzony parkomat.

Zgłoszenia do GCK można kierować za pośrednictwem:

aplikacji mobilnej dostępnej na smartfony z systemem iOS i Android (Aplikacja dostępna jest w sklepach Google Play i App Store pod nazwą „Gdańskie Centrum Kontaktu”) lub poprzez przeglądarkę internetową: https://zglos.gdansk.pl/

Instrukcja

Zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia należy zgłaszać na numer alarmowy 112.