ROWEROWY GDAŃSK
środa, 12 czerwca 2024

W Gdańsku nie było jeszcze tylu rowerzystów. Prawie milion przejazdów więcej niż rok wcześniej!

Rok 2022 był rekordowy pod względem natężenia ruchu rowerowego w Gdańsku. Liczniki rowerowe w mieście zanotowały prawie milion przejazdów więcej niż rok wcześniej.
Licznik rowerowy przy ul. 3 Maja
Licznik rowerowy przy ul. 3 Maja
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Ruch rowerowy w Gdańsku w 2022 r.

W roku 2022 natężenie ruchu rowerowego było najwyższe w historii pomiarów. Zauważalny jest stabilny trend wzrostowy. Roczna dynamika wielkości ruchu w 2022 r. wyniosła 112,3%, co oznacza, że w roku 2022 liczniki zarejestrowały prawie milion przejazdów więcej niż w roku poprzednim.

Największy ruch na al. Zwycięstwa 

Tradycyjnie największy ruch został odnotowany na trasach wzdłuż al. Zwycięstwa oraz w pasie nadmorskim, przy czym po raz pierwszy w historii al. Zwycięstwa wyprzedziła pas nadmorski. W tych miejscach zarejestrowano ponad milion przejazdów. Z kolei największe wzrosty zostały odnotowane na trasie przy al. Adamowicza, ul. 3 Maja, Kanale Raduni oraz ul. Słowackiego. Tam ruch rowerowy wzrósł o ponad 20% w stosunku do poprzedniego roku.

- W związku z rozwijającą się infrastrukturą rowerową w Gdańsku oraz większą świadomością ekologiczną mieszkańców przewidujemy, że rosnący trend się utrzyma, a w roku 2023 odnotowane zostaną kolejne rekordy podróży rowerowych – podkreśla Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. 

Rowery w Gdańsku przez cały rok

Bardzo wyraźne wzrosty ruchu rowerowego mają też miejsce w sezonie jesienno-zimowym, od kiedy w 2018 roku kampania "Rowerem do pracy i szkoły – Kręć kilometry dla Gdańska" została przeniesiona z wiosny na jesień. Na referencyjnym liczniku przy al. Zwycięstwa średnioroczny ruch rowerowy po przeniesieniu kampanii na jesień wzrósł o 46% wobec danych z lat, gdy kampania ta odbywała się wiosną.

- Wyniki pokazują, że ten projekt przynosi oczekiwane efekty. Podczas jego jubileuszowej edycji, po raz kolejny pobitych zostało wiele rekordów. Wspólnie wykręciliśmy ponad 2,5 miliona kilometrów, a to więcej o 307 tysięcy kilometrów, niż w poprzednim roku. Dzięki tej akcji do atmosfery nie zostało wyemitowane aż 632 ton CO2 - zaznacza Remigiusz Kitliński, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej.

Stałe pomiary ruchu rowerowego w Gdańsku

Pomiary gdańskiego ruchu rowerowego prowadzone w 30 lokalizacjach. Dwie z nich - przy ul. 3 Maja oraz przy alei Grunwaldzkiej
we Wrzeszczu posiadają wyświetlacze z prezentacją liczby rowerów w danym dniu  i od początku roku. Zliczenie rowerów odbywa się poprzez przejazd nad pętlą indukcyjną, zatopioną w nawierzchni trasy rowerowej. Impulsy przesyłane są do sterownika pętli, a następnie przez sieć GSM do serwerów internetowych.

Na stronie Rowerowy Gdańsk na bieżąco prezentowane są najistotniejsze wyniki pomiarowe - liczba zliczonych rowerów z poprzedniego dnia oraz suma przejazdów od początku roku kalendarzowego. Dane można pobrać także w układzie miesięcznym, dzięki czemu można zaobserwować zmieniające się trendy. Dane dzienne prezentowane są na licznikach przy pasie nadmorskim, al. Zwycięstwa, ul. 3 Maja/ul. Hucisko, al. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu oraz przy Alchemii.