ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Parking Gets SMART

Wspólnie z partnerami z Litwy, Niemiec, Polski oraz Szwecji realizujemy projekt PARKING GETS SMART - podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie ekologicznego i multimodalnego transportu w regionie Południowego Bałtyku.
LOGO parkinggetssmart RGB 96 dpiLogo-and-EU-emblem---clear-space_SCREEN-small
 
 

Miasto Gdańsk wspólnie z Polską Unią Mobilności Aktywnej (lider) oraz partnerami ze Szwecji (miasto Växjö), Niemiec (miasta Brema i Ostseebad Heringsdorf), Litwy (miasto Neringa, Zarząd Transportu Publicznego w Kłajpedzie, Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła w Kłajpedzie) oraz Polski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Fundacja Interizon, Fundacja PICTEC) realizują projekt PARKING GETS SMART - podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku.

Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się ilość podróży samochodowych w skali lokalnej i regionalnej oraz promowane będą multimodalne formy transportu.

Projekt trwa od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2021 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Program Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020.

Budżet projektu 100% : 2 689 373,00 €

Budżet miasta Gdańska: 476.031,00 €, w tym 85% dofinansowania EFRR 404 626,35 €