ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Projekt BSR Electric

Wspieranie i promocja elektromobilności. W Gdańsku skupimy się przede wszystkim na promocji rowerów o napędzie wspomaganym elektrycznie, jako formy codziennego przemieszczania się i w podróżach realizowanych w ramach obowiązków służbowych.
mapa BSR ELECTRIC

Celem projektu BSR electric jest zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych miast Regionu Morza Bałtyckiego, poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi, w tym: samochodów dostawczych, autobusów, promów, rowerów i małych pojazdów wspomaganych elektrycznie. W Gdańsku skupimy się przede wszystkim na promocji rowerów o napędzie wspomaganym elektrycznie, jako formy codziennego przemieszczania się i w podróżach realizowanych w ramach obowiązków służbowych.

Zadania Miasta Gdańska obejmują następujące działania:

  • promocja rowerów wspomaganych elektrycznie, poprzez organizację kampanii propagującej zwiększenie ich udziału w podróżach łączonych z komunikacją publiczną, zwłaszcza w dzielnicach położonych na wzgórzach morenowych;
  • promocja wykorzystania rowerów wspomaganych elektrycznie w nowych skupiskach biurowych dla realizacji podróży służbowych na terenie Gdańska;
  • analiza możliwości optymalnego włączenia rowerów wspomaganych elektrycznie do systemów roweru publicznego bez stacji dokujących (systemy 4. generacji);
  • analiza możliwości utworzenia połączenia promowego na terenie Gdańska, przy użyciu jednostki napędzanej energią elektryczną;
  • zwiększenie zasobów wiedzy lokalnej w zakresie zarządzania e-mobilnością poprzez realizację wizyt studyjnych w miastach o dużym doświadczeniu w tej dziedzinie.

Projekt jest realizowany w okresie 10.2017 - 9.2020. Całkowity budżet projektu opiewa na  3,971 mln EURO, z czego 251 815 EURO przypada na Gdańsk (85% tej kwoty jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, z programu Baltic Sea Region, reszta jest wkładem własnym).

Konsorcjum projektu obejmuje 15 partnerów z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego:
 
1. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Hamburgu (Niemcy) - Lider Projektu
2. ATI Kuste GMBH (Niemcy)
3. Miasto Hoje-Taastrup (Dania)
4. Lindholmen Science park AB (Szwecja)
5. ZERO Emission Resource Organisation (Norwegia)
6. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku (Finlandia)
7. Green Net Finland (Finlandia)
8. Helsinki Region Environmental Services Authority HSY (Finlandia)
9. Instytut Studiów Bałtyckich (Estonia)
10. Miasto Tartu (Estonia)
11. LTD Ardenis (Łotwa)
12. Miasto Ryga (Łotwa)
13. Miasto Gdańsk (Polska)
14. Urban Transport Administration Gothenburg (Szwecja)
15. Miasto Hamburg - dzielnica Bergedorf

Więcej informacji (w języku nagielskim) można pozyskać na oficjalnej stronie projektu: www.bsr-electric.eu.

---

Inne informacje i produkty związane z projektem BSR Electric:

1. Rowerem elektrycznym po Gdańsku

2. Webinaria na temat rowerów elektrycznych

3. Kampania OGR Kręć Kilometry po Gdańsku, zawierająca promocję roweru elektrycznego

4. Wyniki kampanii OGR Kręć Kilometry dla Gdańska

5. Europejski Tydzień Mobilności, w tym m.in. wspólne testowanie rowerów elektrycznych

6. Opracowanie na temat możliwości zastosowania promów o napędzie elektrycznym w obsłudze komunikacji miejskiej

7. Opracowanie na temat mozliwości integracji rowerów elektrycznych z systemami rowerów publicznych

8. Rower elektryczny w miejskich podróżach

---

BSR Electric logo
logo BSR Programme