ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 23 listopada 2020
Powered by Zoomify

mapa w formacie PDF do pobrania - mapa rowerowa Gdańska (5.03 MB)

Sieć tras rowerowych w Gdańsku liczy łącznie 744,6 km.
W skład tras rowerowych wchodzą:

wydzielone drogi rowerowe

131,2 km

ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych

18,5 km

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (od ciągu pieszo-rowerowego różni się tym, że rowerzysta nie jest zobowiązany z niego korzystać)

35,9 km

pasy rowerowe w jezdni

10,7 km

pasy autobusowo-rowerowe

2,0 km

ciągi pieszo-jezdne (drogi bez chodnika i pobocza, z ograniczonym ruchem pojazdów mechanicznych)

13,7 km

ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h
(odsetek całkowitej długości dróg publicznych)

532,6 km
(64,6 %)
Kontraruch - ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów "pod prąd"
 
54,5 km
(221 ulic)
 

 

Aktualizacja danych i mapy: 28 sierpnia 2020