ROWEROWY GDAŃSK
wtorek, 11 maja 2021
Powered by Zoomify

mapa w formacie PDF do pobrania - mapa rowerowa - (4.7 MB)

Sieć tras rowerowych w Gdańsku liczy łącznie 757,3 km.
W skład tras rowerowych wchodzą:

wydzielone drogi rowerowe

130,0 km

ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych

22,8 km

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (od ciągu pieszo-rowerowego różni się tym, że rowerzysta nie jest zobowiązany z niego korzystać)

36,7 km

pasy rowerowe w jezdni

13,5 km

pasy autobusowo-rowerowe

2,0 km

ciągi pieszo-jezdne (drogi bez chodnika i pobocza, z ograniczonym ruchem pojazdów mechanicznych)

14,5 km

ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h
(odsetek całkowitej długości dróg publicznych)

537,8 km
(65,3 %)
Kontraruch - ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów "pod prąd"
 
55,3 km
(230 ulic)
 

 

Aktualizacja danych i mapy: 26 marca 2021