ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024
Powered by Zoomify

mapa w formacie PDF do pobrania - Mapa rowerowa Gdańska (3.64 MB)

Sieć tras rowerowych w Gdańsku liczy łącznie 861,8 km.
W skład tras rowerowych wchodzą:

wydzielone drogi rowerowe

137,9 km

ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych

26,8 km

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (od ciągu pieszo-rowerowego różni się tym, że rowerzysta nie jest zobowiązany z niego korzystać)

39,4 km

pasy rowerowe w jezdni

16,9 km

pasy autobusowo-rowerowe

2,0 km

ciągi pieszo-jezdne (drogi bez chodnika i pobocza, z ograniczonym ruchem pojazdów mechanicznych)

18,9 km

ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h
(odsetek całkowitej długości dróg publicznych)

619,9 km
(66,4 %)
Kontraruch - ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów "pod prąd"
 
57,1 km
(235 ulic)
 

 

Drogi rowerowe w budowie: 4 km

Aktualizacja danych i mapy PDF: 10 stycznia 2023 r.