ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 2 grudnia 2022
Powered by Zoomify

mapa w formacie PDF do pobrania - mapa rowerowa Gdańska (3,0 MB)

Sieć tras rowerowych w Gdańsku liczy łącznie 851,2 km.
W skład tras rowerowych wchodzą:

wydzielone drogi rowerowe

135,2 km

ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych

26,2 km

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (od ciągu pieszo-rowerowego różni się tym, że rowerzysta nie jest zobowiązany z niego korzystać)

39,1 km

pasy rowerowe w jezdni

16,1 km

pasy autobusowo-rowerowe

2,0 km

ciągi pieszo-jezdne (drogi bez chodnika i pobocza, z ograniczonym ruchem pojazdów mechanicznych)

15,7 km

ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h
(odsetek całkowitej długości dróg publicznych)

616,9 km
(66,1 %)
Kontraruch - ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów "pod prąd"
 
57,1 km
(235 ulic)
 

 

Aktualizacja danych i mapy PDF: 8 marca 2022