ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

ZGŁOSZENIA
Utrzymanie infrastruktury rowerowej (drogi rowerowe, dziury, szkło na drodze) należy zgłaszać do Gdańskiego Centrum Kontaktu:

Gdańskie Centrum Kontaktu przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

lub poprzez mapę porządku.

STOJAKI ROWEROWE
Montujemy stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery „U" przy gdańskich ulicach. Zamówienie stojaka w wybranej lokalizacji może złożyć każdy mieszkaniec Gdańska. Stojaki są montowane w pasach drogowych oraz na terenach należących do gminy miasta Gdańska. Nie przewiduje się montażu stojaków na terenach prywatnych.

Kontakt w sprawie montażu stojaków:
Jakub Opoczyński
tel.: 58 526 81 56
e-mail: jakub.opoczynski@gdansk.gda.pl

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. KOMUNIKACJI ROWEROWEJ
Od maja 2009 roku funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Komunikacji Rowerowej pełni Remigiusz Kitliński: absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku pracuje od 2001 roku, podróżnik rowerowy, autor strony www.rowerowarodzinka.pl

Remigiusz Kitliński
tel.: 58 526-81-58
e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

Strona FB: @RowerowyGdansk