ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

CITYAM (Interreg Baltic Sea Region)

Preparing cities for sustainable Urban Air Mobility

CITYAM - Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej

Poprzez międzynarodową współpracę, CITYAM dostarczy narzędzia planowania miejskiego
w odniesieniu do lądowisk i przestrzeni powietrznej, a także do skalowania operacji z wykorzystaniem dronów należących do miast.

Projekt CITYAM jest realizowany w ramach Programu UE Interreg Region Morza Bałtyckiego.

CITYAM_Logo_Standard_medium

Miejska mobilność powietrzna (UAM), jej coraz ważniejsza rola w miastach oraz narzędzia potrzebne do zarządzania nią, stanowią sedno projektu CITYAM. Drony są ekologiczną i inteligentną formą mobilności, ale potencjał i liczebność tych zautomatyzowanych pojazdów w niższej przestrzeni powietrznej miast wymaga zaplanowania. Miasta były dotychczas bierne w rozwoju UAM, mimo że ta nowa forma mobilności znacząco wpłynie na miejski krajobraz i na praktyki planowania miejskiego, a także wzmocnieni ekologiczną transformację miast. Miasta muszą przygotować się na lepsze zrozumienie tego sektora, współpracować z mieszkańcami, firmami i instytucjami. 

Głównym założeniem składu konsorcjum projektowego jest zapewnienie wysokiej jakości wiedzy na temat UAM oraz integracji opracowanych rozwiązań w celu zapewnienia korzyści wszystkim grupom docelowym).

Lista partnerów

 1. Forum Virium Helsinki
 2. Krajowy Przegląd Gruntów w Finlandii (National Land Survey of Finland)
 3. Uniwersytet w Aalto (Aalto University)
 4. Lotnictwo hamburskie (Hamburg Aviation)
 5. Hanzeatyckie Miasto Hamburg/ Ministerstwo Ekonomii i Innowacji (Hanseatic City of Hamburg/ Ministry for Economy and Innovation)
 6. Sztokholm
 7. Organizacja wsparcia businessu miasta Kista – Kista Science City
 8. Politechnika w Rydze (Riga Technical University)
 9. Tartu (miasto)
 10. Politechnika w Tallinie (Tallinn University of Technology)
 11. Estońska Akademia Lotnicza (Estonian Aviation Academy)
 12. Gdańsk (miasto)
 13. Ryga (miasto)

Budżet całkowity projektu: 3 717 080 EUR

Budżet Gdańska: 190 753 EUR

Dofinansowanie 80% ze środków Programu UE INTERREG BSR wynosi: 152 602, 40 EUR

 

LinkedIn projektu CITYAM

Więcej informacji o projekcie: CITYAM - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)