ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 20 maja 2024

ICTr-CE (Interreg Central Europe)

Rozpoczął się trzyletni projekt ICTr-CE, który jest częścią programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027. Pełna nazwa projektu brzmi: Iron Curtain Trail Central Europe (ICTr-CE) - Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny.

Wspólny projekt ICTr-CE: Nowa inicjatywa rowerowa w Europie Środkowej

Rozpoczął się trzyletni projekt ICTr-CE, który jest częścią programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027. Pełna nazwa projektu brzmi: Iron Curtain Trail Central Europe (ICTr-CE) - Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny.

ICTr-CE_Logo_Standard_large

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, które składa się z uczestników z 8 krajów: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowacji i Słowenii. W skład konsorcjum wchodzą różnorodni partnerzy, w tym organizacje non-profit, uniwersytety, agencje turystyczne, stowarzyszenia oraz samorządy.

Celem projektu ICTr -CE jest rozwinięcie i ulepszenie szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny, który łączy dawniej podzielone kraje Europy Zachodniej i Wschodniej. Chociaż szlak ten posiada znaczenie historyczne i kulturowe dla Europy, jego potencjał nie został w pełni wykorzystany na poziomie międzynarodowym. Dlatego projekt ma na celu pokazanie, że turystyka rowerowa w Europie Środkowej posiada potencjał innowacyjny do testowania  zaawansowanych technologii, a także być środowiskowo i społecznie sprawiedliwa.

Główne cele projektu to m.in. realizacja Europejskiego Zielonego Ładu, wspieranie Agendy Terytorialnej 2030 i dążenie do zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Ponadto projekt skupia się na wypracowaniu innowacyjnego, partycypacyjnego i zrównoważonego modelu biznesowego dla podmiotów branży turystycznej zlokalizowanych wzdłuż Szlaku Żelaznej Kurtyny.

W ramach projektu powstanie także platforma rezerwacyjna, która ułatwi turystom rowerowym rezerwację noclegów, miejsc w restauracjach, biletów komunikacji publicznej i wejściówek do atrakcji kulturalnych. Ponadto planowane są programy szkoleniowe dla przedsiębiorców, aby zwiększyć konkurencyjność i jakość oferty turystycznej wzdłuż szlaku.

Projekt ICTr-CE ma również na celu zbadanie śladu węglowego generowanego przez turystykę rowerową i promowanie zrównoważonego rozwoju, w trzech obszarach: ekologii, gospodarki i społeczeństwa.

Inicjatywa ta będzie miała pozytywny wpływ na rozwój turystyki rowerowej w Europie Środkowej, zachęcając do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, odkrywania malowniczych tras i poznawania unikatowych miejsc historycznych. Projekt ICTr-CE przyczyni się do integracji i współpracy międzynarodowej, a także rozwinięcia potencjału turystycznego w regionie.

 

Budżet projektu: 2 671 820 UR

Budżet Gdańska: 151 200 EUR

Dofinansowanie 80% ze środków Programu Interreg Europa Środkowa w wysokości 120 960 EUR

 

Partnerami projektu ICTr są:

Partnerami stowarzyszonymi są: