ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Miasto, witalność, równowaga czyli CIVITAS PLUS MIMOSA

Promocja zrównoważonego transportu, poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu publicznego, czy skuteczniejsze wykorzystaniu energii w transporcie zbiorowym, to cele projektu "Wprowadzanie innowacji do działań na rzecz mobilności i zrównoważonego rozwoju" o akronimie MIMOSA w ramach inicjatywy CIVITAS PLUS. Poprzez inicjatywę CIVITAS, Komisja Europejska stara się poprawić jakość życia mieszkańców: wspiera i ocenia wdrażanie ambitnych, zintegrowanych i stabilnych strategii transportu miejskiego, czy promocję miejskiej jazdy na rowerze. Chociaż realizowany od 2008 roku projekt zakończono w lutym b.r., wprowadzone innowacje nadal służą mieszkańcom.

 

hg

 

bf

 

Kampania społeczna "rowerowe piątki" zachęca Gdańszczan do wykorzystania roweru jako środka transportuCIVITAS to lepszy, ekologiczny system transportu miejskiego, którego nazwę można rozszyfrować jako: CIty, VITAlity, Sustainability (z j. ang. miasto, witalność, równowaga). Poprzez inicjatywę CIVITAS, Komisja Europejska stara się poprawić jakość życia mieszkańców: wspiera i ocenia wdrażanie ambitnych, zintegrowanych i stabilnych strategii transportu miejskiego, w tym użytkowej jazdy na rowerze.

RoweRowe Piątki
Realizowana wspólnie z Pomorskim Stowarzyszeniem Wspólna Europa kampania społeczna "RoweRowe Piątki" zachęcała mieszkańców do korzystania z roweru jako środka codziennego transportu.  We wrześniu 2010, 2011 i 2012 roku rowerzyści i rowerzystki witani byli miłymi upominkami na siedmiu głównych skrzyżowaniach Gdańska. W 2010 prestiżowy tytuł "Kampanii Społecznej Roku" w kategorii inicjatywy lokalne przypadł właśnie RoweRowym Piątkom

gd
MIMOSA ufundowała stojaki dla rowerów w pasie nadmorskim

Miejsca parkingowe dla rowerów
Wspólnie z Zarządem Dróg i Zieleni zamontowaliśmy 420 miejsc parkingowych dla rowerów przy wszystkich wejściach na plażę, od Jelitkowa do Brzeźna.

Konkursy
Zorganizowane przez nas konkursy to m.in. Moda na rower (kreowanie mody promującej „miejski styl” jazdy na rowerze), konkurs na projekt koszulki promującej zrównoważony transport, konkurs na kolorystykę trójmiejskiego roweru miejskiego, konkurs na znak „stop wandalizmowi” i wiele innych.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
W ramach „Tygodnia” zorganizowaliśmy piknik rodzinny MIMOSA MOBILITY WEEKEND, promujący komunikację miejską i rowerową, akcję „dzień bez samochodu” (we współpracy z Zakładem Komunikacji Miejskiej) oraz przejazdy autobusami retro (we współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Sympatyków Transportu Miejskiego).

Akcja „Piesze autobusy, przyjemna droga do szkoły”
Od kilku lat coraz więcej rodziców podwozi swoje dzieci do szkoły samochodami. Mniejsza aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, większe zagrożenie w ruchu ulicznym wokół szkół, czy wzrost zanieczyszczenia powietrza, to negatywne skutki tej tendencji.
Aby temu zapobiec warto zaangażować się w zorganizowanie tzw. pieszego autobusu. O co chodzi? Pieszy autobus tworzy kilkoro dzieci i przynajmniej jeden rodzic, którzy razem pokonują drogę do szkoły i z powrotem.
Piesze autobusy to same plusy:

  • Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii, gdzie narodziła się idea pieszych autobusów dowodzą, że dzieci docierajace do szkoły pieszo są spokojniejsze i bardziej skoncentrowane na lekcjach, lepiej radzą sobie ze stresem, szybciej rozwijają się intelektualnie i są bardziej inteligentne.
  • Dzieci ćwiczą zachowania w ruchu drogowym, a wokół szkół maleje natężenie ruchu samochodowego.
  • Codzienna aktywność fizyczna korzystnie wpływa na układ odpornościowy, wydolność fizyczną i ogólną jakość życia dzieci.
  • Dzieci nabierają nawyku prowadzenia zdrowego trybu życia i uczą się troski o środowisko naturalne i przestrzeń publiczną.
  • Oszczędność czasu - w dni, kiedy rodzice nie muszą prowadzić pieszego autobusu, mogą szybciej udać się do pracy.
  • Dodatkowo dzieci spędzają więcej czasu ze swoimi rówieśnikami, a rodzice, poznają kolegów swoich dzieci.

Dzięki inicjatywie Projektu Mimosa Civitas Plus 10 pieszych i jeden rowerowy autobus funkcjonują z powodzeniem w trzech Gdańskich szkołach: SP 16 na Oruni, SP 52 we Wrzeszczu, SP 83 w Smęgorzynie.

Warsztaty i Szkolenia
MIMOSA angażowała się również w organizowanie szkoleń dla pracowników komunikacji miejskiej oraz osób zainteresowanych tematem transportu. Pracownicy odbyli szkolenie pod hasłem „Trening umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z pasażerem”, z wykorzystaniem materiałów z monitoringu zainstalowanego na przystankach, w autobusach oraz w tramwajach. Osoby odpowiedzialne za kreowanie wizerunku komunikacji miejskiej uczestniczyły w warsztacie „Jakość usług w transporcie publicznym”. Swoimi doświadczeniami dzielili się wtedy zagraniczni eksperci związani z irlandzkim Dublin Bus.
Z kolei na warsztatach dla najmłodszych pokazywaliśmy między innymi: jak bezpiecznie radzić sobie w ruchu drogowym, jak bezpiecznie korzystać z komunikacji oraz skutki wandalizmu.

Kampanie informacyjno promocyjne
Rozpowszechnialiśmy materiały promocyjno-informacyjne, pokazujące jak ważny w życiu mieszkańców jest zrównoważony transport i, w jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do realizacji tej idei.

Zmieniamy Twoje Miasto: Czyste Przystanki
Nadal walczymy z nielegalnie naklejonymi ogłoszeniami na wiatach przystanków komunikacji miejskiej. Dzięki wstawieniu 72 tablic ogłoszeniowych przystanki i wiaty stały się naprawdę czyste. Zachęcamy też mieszkańców do „poczucia się gospodarzami przystanków” i zrywania z nich nielegalnych ogłoszeń.
Dodatkowo zainstalowaliśmy 45 kamer na przystankach komunikacji miejskiej w centrum Gdańska oraz 5 we Wrzeszczu. Poczucie bezpieczeństwa jest związane z otaczającą nas przestrzenią, a ze statystyk policyjnych wynika, że akty wandalizmu i przemocy zdarzają się rzadziej na czystych, dobrze oświetlonych i monitorowanych przystankach.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Bolonią (Włochy) – liderem projektu, oraz miastami Utrecht (Holandia), Tallin (Estonia) i Funchal (Portugalia).