ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

SOLEZ pomoże ograniczyć ruch samochodowy

Na Głównym Mieście w Gdańsku pojawią się inteligentne urządzenia ograniczające ruch samochodowy. Ulica, na której testowane będzie pilotażowe rozwiązanie wybrana zostanie przy udziale mieszkańców i przedsiębiorców.
Inwestycja ta możliwa jest dzięki projektowi SOLEZ (Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych niskoemisyjnych strategii w miastach UE), finansowanemu z programu INTERREG Europy Środkowej.
 
gh
 
Liderem projektu SOLEZ jest włoskie miasto Vicenza. Poza Gdańskiem partnerami projektu są także miasta: Dubrownik (Chorwacja), Graz (Austria), Turyn (Włochy), Żylina (Słowacja), Uniwersytet w Zagrzebiu (Serbia), czeskie Centrum Badań nad Transportem i koordynator transportu publicznego KORDIS oraz węgierskie Stowarzyszenie Biznesu Regionu Panonii.

Wzrost zatłoczenia miast, a szczególnie terenów śródmiejskich, obniża jakość życia mieszkańców, wydłużając czas podróży, generując hałas oraz zanieczyszczenia powietrza. Inteligentne metody zarządzania ruchem pomagają zmniejszyć emisję szkodliwych gazów i pyłów.

Partnerzy wypracują dobre praktyki i wprowadzą pilotażowe strefy ograniczonego dostępu lub płatnego parkowania w obszarach śródmiejskich. Ponieważ zwykle koncentrują się tam usługi i handel, lokalni przedsiębiorcy także zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

Decyzja o rodzaju oraz liczbie urządzeń montowanych w Gdańsku podjęta zostanie dzięki prowadzonym konsultacjom. Pilotażową ulicę w ramach strefy ograniczonego ruchu pomogą wybrać mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i biznesu.

Wymiana dobrych praktyk z zagranicznymi partnerami pozwoli miastu ograniczyć ruch samochodów do i z centrum. Działaniom infrastrukturalnym towarzyszyć będą kampanie informacyjne oraz konsultacje społeczne, aby wypracować kompromis w sprawie zakresu ograniczeń dla ruchu samochodów.
 
Zainicjowany w czerwcu bieżącego roku projekt, zakończy się w maju 2019 r. Gdański budżet projektu opiewa na ponad 176 tys. EUR, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 1,9 mln EUR.