ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

School Chance - samodzielna mobilność dzieci na rzecz czystego powietrza

Wspieranie polityki "czystego transportu" i aktywnej mobilności na trasie szkoła - dom to założenia europejskiego projektu School Chance, realizowanego w ramach programu INTERREG EUROPE.

 

Partycypacja sprawia, że mobilność szkolna jest przyjazna.

Projekt School Chance, realizowany w ramach programu Interreg Europe, współfinansowany przez Unię Europejską wspiera politykę promowania ekologicznych środków transportu oraz działań w ramach zachowań transportowych dzieci w drodze do i ze szkoły.

Ostatnio, 5 marca, w Braszowie (Rumunia) partnerzy projektu „School Chance” uczestniczyli w ostatnim już Warsztacie Tematycznym poświęconym partycypacji.

Dwa przykłady udanych partycypacyjnych metodologii certyfikowania szkół pod względem mobilności szkolnej zostały zaprezentowane partnerom projektu aby zainspirować ich do zdefiniowania metodologii certyfikacji szkół w ramach „School Chance”. I tak system certyfikacji rozwinięty przez Wenecję “La mia scuola va in classe A” wypracowany został w ramach projektu europejskiego „PUMAS”. Łączy on kilka działań, każde z silnym podejściem partycypacyjnym. Projekt ma wielopłaszczyznowe podejście, łącząc mobilność i działania edukacyjne, które są wykorzystywane jako wskaźniki potrzebne do certyfikacji szkół pod względem zrównoważonej mobilności. Model ten identyfikuje różne poziomy/ klasy w zależności od nawyków w zakresie mobilności oraz postawy całej społeczności szkolnej , podobnie jak to ma miejsce w przypadku systemu certyfikacji i atestowania używanego do klasyfikacji budynków pod względem ich poziomu efektywności energetycznej.

Miasto Utrecht ma także interesujący model certyfikacji szkół zwany “Road Safety Label”, który został stworzony w 2008 w ramach projektu CiViTAS MIMOSA, i który osiągnął bardzo dobre wyniki. Road Safety Label (Certyfikat Bezpieczeństwa) pokazuje, że szkoła dokłada starań, aby osiągnąć odpowiedni poziom edukacji na temat ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa wokół szkoły. Szkoły posiadające oznaczenie Raod Safety Label mogą pochwalić się większym bezpieczeństwem w drodze do szkoły, większym zaangażowaniem rodziców i poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz w ruchu drogowym zarówno rodziców jak i dzieci oraz personelu szkolnego. Dla ustalenia czy szkoła kwalifikuje się do otrzymania tego oznaczenia stosowana jest lista kryteriów. Szkoły muszą spełniać kilka kluczowych warunków takich jak: edukacja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, partycypacja rodziców i zaangażowanie w stworzenie bezpiecznego otoczenia szkoły. Konsultant do spraw certyfikacji wskazuje, które kryteria wymagają poprawy. Szkoła wyznacza koordynatora ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który jest odpowiedzialny za projekt i – jeśli to konieczne, wspiera wdrażanie poszczególnych elementów. Jeśli szkoła spełnia wszystkie kryteria otrzymuje certyfikat „Road Safety Label”.

Inne przykłady działań realizowanych w szkołach z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego zostały zaprezentowane podczas szkolenia przez doradców projektu z FGM-AMOR z Austrian Mobility Research. „Analiza okolicy wokół szkoły” to projekt, w którym dzieci krytycznie oceniają otoczenie szkoły (chodniki, przejścia, drogi rowerowe), proponując szkole, rodzicom i decydentom rozwiązania przyjazne dzieciom. Kolejnym skutecznym projektem jest “Real life Scotland Yard” (Prawdziwy Scotland Yard), gra, w której uczniowie w zespołach, jako detektywi, odkrywają jak korzystać z transportu publicznego - zwłaszcza rozkładów jazdy, map I aplikacji dotyczących mobilności. Projekt „Mobility lotto for teachers” (Lotto dla nauczycieli) ma na celu aktywne zaangażowanie nauczycieli w mobilność przyjazną środowisku i wzmacnianiu ich roli jako wzorca dla uczniów. Inicjatywa „Apple Lemon” (Jabłko Cytryna) to współdziałanie uczniów z lokalną policją dokonującą radarowych pomiarów prędkości. Dzieci uczestniczą w nagradzaniu kierowców samochodów, którzy przestrzegają ograniczeń prędkości. To działanie ma na celu podnoszenie świadomości kierowców w zakresie zachowań na drogach wokół szkoły. Ostatni przykład to projekt “Reconsideration of public space then and now” (Ponowne rozważenie roli przestrzeni publicznej) polega na współpracy uczniów z seniorami. Przeprowadzane są wywiady wideo by ukazać różnice w organizacji przestrzeni publicznej w przeszłości i obecnie. Partycypacja ma kluczowe znaczenie w definiowaniu polityki zrównoważonej mobilności wokół szkół poprzez angażowanie odpowiednich podmiotów – uczniów, nauczycieli, rodziców, personelu szkolnego i władz miejskich oraz lokalnej policji. Pozwala na znalezienie wspólnych i innowacyjnych rozwiązań w celu stworzenia bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego otoczenia wokół szkół.

SCHOOL CHANCE jest europejskim projektem współfinansowanym ze środków programu INTERREG EUROPE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przez okres od stycznia 2017 do grudnia 2021. Ma on na celu wspieranie i promowanie ekologicznych środków transportu oraz działań w ramach zachowań transportowych nie tylko dzieci, ale również całej społeczności szkolnej w drodze do i ze szkoły.

W projekt SCHOOL CHANCE jest zaangażowanych 8 partnerów z 7 europejskich krajów: Miasto Girona (Hiszpania), Miasto Reggio Emilia (Włochy), Austriacki Instytut Badania Mobilności - FGM-AMOR (Austria), Region Katalonii (Hiszpania), Miasto Utrecht (Holandia), Miasto Gävle (Szwecja), Miasto Gdańsk (Polska), Agencja Metropolitalna Zrównoważonego Rozwoju w Braszowie (Rumunia).

Wszelkie informacje o School Chance są dostępne na:

www.interregeurope.eu/schoolchance

Więcej informacji o projekcie można uzyskać od Partnera Wiodącego:

Miasto Girona
Koordynator projektu: Maria Mercedes Teixidor
E-mail: mteixidor@ajgirona.catlogo