ROWEROWY GDAŃSK
wtorek, 3 października 2023

cities.multimodal

Cities.multimodal promuje zrównoważony transport poprzez działania wpływające na zmianę zachowań transportowych mieszkańców, oferując nowe rozwiązania dla przyjaznej, atrakcyjnej oraz łatwej do naśladowania mobilności miejskiej.
Cities-multi

 

Miasto Gdańsk wraz z 17 partnerami z Niemiec, Szwecji, Danii, Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Rosji realizuje projekt cities.multimodal, finansowany ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Cities.multimodal promuje zrównoważony transport poprzez działania wpływające na zmianę zachowań transportowych mieszkańców, oferując nowe rozwiązania dla przyjaznej, atrakcyjnej oraz łatwej do naśladowania mobilności miejskiej.

Zgodnie z założeniami projektu Cities.multimodal, będącego kontynuacją znanego już w Gdańsku projektu abc.multimodal, miasto prowadzić będzie działania na wybranym obszarze pilotażowym. W Gdańsku skupimy się na Centralnym Paśmie Usługowym, obejmującym między innymi Wrzeszcz, Oliwę oraz Śródmieście. Firmy, szkoły, czy przedszkola z tego obszaru będą mogły liczyć na szeroki wachlarz propozycji promocyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązań mulitimodalnych.

Logo ECF

Certyfikaty dla Pracodawców Przyjaznych Rowerzystom, warsztaty, konsultacje oraz kampanie promocyjne, dzięki którym powstaną plany zarządzania mobilnością, promocja przyczepek rowerowych dla najmłodszych, nauka jazdy rowerem w ruchu drogowym czy kalendarz rowerowy 2019 to przykłady działań, poprzez które promować będziemy ruch pieszy, rowerowy oraz transport publiczny.

Innym, równie ważnym obszarem działań projektu cities.multimodal będzie angażowanie mieszkańców w planowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Podczas akcji

Przyczepki - Zdjęcie

„Living streets - mieszkańcy przejmują ulice” wspólnie przeobrazimy wybrane miejsca w gwarne place zabaw, zarówno dla najmłodszych jak i tych nieco starszych. Udostępniając mieszkańcom więcej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji czy zabawy w gronie rodziny i przyjaciół na czasowo wyłączonych z ruchu ulicach, stwarzamy szansę na zmianę postaw. Jej trwałymi efektami może być np. zmniejszenie liczby miejsc parkingowych dla samochodów, uspokojenie ruchu czy zwiększenie ruchu pieszo-rowerowego.

Zwieńczeniem projektu będzie opracowany dla obszaru pilotażowego Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Budżet projektu wynosi: 3,8 miliona EUR, z czego 2,9 miliona EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o projekcie:

Strona projektu: www.cities-multimodal.eu

#NEWSLETTER  #citiesmultimodal

 

Cities.Multimodal - Logotypy Projektu EU