ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

cities.multimodal

Cities.multimodal promuje zrównoważony transport poprzez działania wpływające na zmianę zachowań transportowych mieszkańców, oferując nowe rozwiązania dla przyjaznej, atrakcyjnej oraz łatwej do naśladowania mobilności miejskiej.
Cities-multi

 

Miasto Gdańsk wraz z 17 partnerami z Niemiec, Szwecji, Danii, Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Rosji realizuje projekt cities.multimodal, finansowany ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Cities.multimodal promuje zrównoważony transport poprzez działania wpływające na zmianę zachowań transportowych mieszkańców, oferując nowe rozwiązania dla przyjaznej, atrakcyjnej oraz łatwej do naśladowania mobilności miejskiej.

Zgodnie z założeniami projektu Cities.multimodal, będącego kontynuacją znanego już w Gdańsku projektu abc.multimodal, miasto prowadzić będzie działania na wybranym obszarze pilotażowym. W Gdańsku skupimy się na Centralnym Paśmie Usługowym, obejmującym między innymi Wrzeszcz, Oliwę oraz Śródmieście. Firmy, szkoły, czy przedszkola z tego obszaru będą mogły liczyć na szeroki wachlarz propozycji promocyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązań mulitimodalnych.

Logo ECF

Certyfikaty dla Pracodawców Przyjaznych Rowerzystom, warsztaty, konsultacje oraz kampanie promocyjne, dzięki którym powstaną plany zarządzania mobilnością, promocja przyczepek rowerowych dla najmłodszych, nauka jazdy rowerem w ruchu drogowym czy kalendarz rowerowy 2019 to przykłady działań, poprzez które promować będziemy ruch pieszy, rowerowy oraz transport publiczny.

Innym, równie ważnym obszarem działań projektu cities.multimodal będzie angażowanie mieszkańców w planowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Podczas akcji

Przyczepki - Zdjęcie

„Living streets - mieszkańcy przejmują ulice” wspólnie przeobrazimy wybrane miejsca w gwarne place zabaw, zarówno dla najmłodszych jak i tych nieco starszych. Udostępniając mieszkańcom więcej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji czy zabawy w gronie rodziny i przyjaciół na czasowo wyłączonych z ruchu ulicach, stwarzamy szansę na zmianę postaw. Jej trwałymi efektami może być np. zmniejszenie liczby miejsc parkingowych dla samochodów, uspokojenie ruchu czy zwiększenie ruchu pieszo-rowerowego.

Zwieńczeniem projektu będzie opracowany dla obszaru pilotażowego Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Budżet projektu wynosi: 3,8 miliona EUR, z czego 2,9 miliona EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o projekcie:

Strona projektu: www.cities-multimodal.eu

#NEWSLETTER  #citiesmultimodal

 

Cities.Multimodal - Logotypy Projektu EU