ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 18 kwietnia 2024

1500 nowych miejsc parkingowych dla rowerów

W Gdańsku pojawi się ponad półtora tysiąca nowych miejsc parkingowych dla rowerów. Inwestycje realizowane są w ramach dwóch projektów europejskich oraz ze środków własnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
as
Parking przy stacji PKP na Zaspie.

W Gdańsku pojawi się ponad półtora tysiąca nowych miejsc parkingowych dla rowerów. Inwestycje realizowane są w ramach dwóch projektów europejskich oraz ze środków własnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Na ulicach Głównego Miasta: Piwnej, Chlebnickiej, Długiej i Długim Targu już wkrótce pojawi się 70 stojaków (140 miejsc parkingowych dla rowerów). Stojaki zakupiono ze środków europejskiego projektu Central MeetBike, w ramach programu Europa Środkowa. Przetarg na montaż został właśnie ogłoszony przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Dodatkowo Zarząd Dróg i Zieleni sfinansuje zakup i montaż 500 stojaków rowerowych (1000 miejsc parkingowych) m.in. przy szkołach podstawowych i gimnazjach. W nowym roku szkolnym wszystkie gdańskie szkoły podstawowe i gimnazja będą wyposażone w stojaki dla rowerów.

Natomiast w ramach projektu pt. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, współfinansowanego ze środków europejskich, realizowana jest inwestycja „Węzły integracyjne i parkingi główne”. W jej ramach powstają parkingi typu bike&ride przy węzłach komunikacyjnych takich jak dworce kolejowe, przystanki SKM i pętle autobusowe (9 lokalizacji). Uzupełnieniem tego systemu będą parkingi przy celach podróży rekreacyjnych, obiektach handlowych, usługowych czy sportowych oraz instytucjach publicznych (6 lokalizacji). Te działania wpisują się w rozwój systemu "park&ride” umożliwiającego łączenie dojazdów rowerem i środkami komunikacji miejskiej.

W większości lokalizacji zakończono już prace budowlane. Roboty prowadzone są już tylko na stacjach PKP Gdańsk Główny oraz Gdańsk Wrzeszcz. Koszt realizacji inwestycji opiewa na 2 mln zł.