ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 20 maja 2024

Bierzemy na cel mobilność seniorów

Starsi mieszkańcy Gdańska rzadko jeżdżą na rowerach, a bezpieczne poruszanie się po mieście stanowi dla wielu wyzwanie. Poprawie sytuacji służyć na europejski projekt Green SAM.
foto
 

Europejskie miasta stają przed problemem rosnącej liczby starzejących się mieszkańców. W Gdańsku jest około 120 000 mieszkańców w wieku 60+. Aktywizujemy tę grupę we współpracy z pełnomocnikiem prezydenta ds. Seniorów oraz organizacją pozarządową "Radą ds. Problemów Seniorów w Gdańsku".

Wiemy już, że starsi mieszkańcy, rzadko jeżdżą rowerem, a poruszanie się po mieście jest dla niektórych z nich wyzwaniem. Wiąże się z tym problem bezpieczeństwa drogowego osób starszych. Na tych problemach skupia się projekt europejski „GreenSAM” - “Green Silver Age Mobility” - Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku, w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w 85 procentach. Projekt rozpoczął się w styczniu tego roku i potrwa 30 miesięcy.

W ramach projektu nawiązujemy współpracę z organizacjami i instytucjami reprezentującymi seniorów, aby zachęcać ich do aktywnej mobilności. Jednym z najważniejszych celów projektu "GreenSAM" będzie utworzenie Zespołu ds. aktywnej mobilności, w skład którego wejdą eksperci z Rady ds. Seniorów ale też przedstawiciele Senioralnej Rady Miasta. Zespół stanie się ciałem doradczym, opracowującym rekomendacje związane z mobilnością w „srebrnym wieku", które będą mogły być przedstawiane Radzie Miasta Gdańska oraz innym interesariuszom. W ramach projektu będziemy promować mobilność aktywną dla seniorów. Chcemy określić bariery w zakresie mobilności aktywnej, poprawić bezpieczeństwo w ruchu ulicznym oraz promować jazdę na rowerze wśród starszych mieszkańców miasta.

Pierwszą inicjatywą zrealizowaną w ramach projektu był przejazd rowerowy na Wyspę Sobieszewską. Mimo upalnej pogody w przejeździe wzięło udział 15 uczestników. Grupę prowadziła przewodniczka – Ewa Jaroszyńska. Przejazd rozpoczynał się na ul. Długie Ogrody a zakończył śniadaniem w ośrodku Drogowiec na Wyspie Sobieszewskiej, Zajął uczestnikom 90 minut włącznie z 5 zaplanowanymi postojami, na opowieści przewodniczki, przy Bramie Żuławskiej, Zaporach, Miałkim Szlaku, Rafinerii, Moście 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Dodatkowo grupa przejechała nową trasą rowerową R – 10 w kierunku Świbna, poznając historię Śmiałej Wisły i Przekopu Wisły. Powrót do Gdańska, wraz z przewiezieniem rowerów, był zapewniony specjalnie zamówionym autobusem. Uczestnicy już pytają o kolejne wyprawy.

logo 1
logo 2