ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 18 kwietnia 2024

Certyfikacja rowerowych pracodawców - standard europejski

Aby pracownicy regularnie jeździli do pracy rowerem potrzebne jest wsparcie pracodawców.
Grafika przedstawiająca mapę krajów, realizujących certyfikację pracodawców
Mapa krajów realizujących certyfikację pracodawców
fot. Jan Rusek/ PUMA

Potrzebę tę dostrzegła Europejska Federacja Cyklistów (ECF) opracowując program certyfikacji pracodawców przyjaznych komunikacji rowerowej. Do programu przystąpił także Gdańsk wspólnie z Polską Unią Mobilności Aktywnej. Podczas webinarium przedstawiciele polskiego punktu certyfikacji oraz punktów w Hiszpanii, Niemczech i Holandii dzielili się doświadczeniami z członkami konsorcjum realizującego certyfikację i sieci Cities & Regions for Cyclists.

Od czasu startu programu certyfikacji w 2018 r., jest ona wdrażana w 17 krajach i przyznano już ponad 200 certyfikatów dla pracodawców. W gronie docenionych pracodawców znalazły się już cztery firmy z Gdańska, a na audyt czeka pięć kolejnych.

Certyfikat Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom ECF (Cycle-friendly Employer Certification - CFE) kreuje kulturę dojazdu do pracy rowerem. Według szacunków Europejskiej Federacji Cyklistów gospodarka europejska zyskała 4,5 miliarda EUR dzięki większej aktywności fizycznej pracowników i zmniejszonej absencji. Pracownicy dojeżdżający do pracy na rowerach są zdrowsi, szczęśliwsi i bardziej wydajni.

Siła programu CFE wynika z jego europejskiego charakteru. Uwzględnia on różnice w natężeniu ruchu rowerowego w poszczególnych krajach, jednocześnie zachowując jeden standard na całym kontynencie. Partnerstwo publiczno-prywatne ma kluczowe znaczenie dla upowszechnienia systemu. Webinarium pokazało sukcesy krajowych koordynatorów CFE w partnerstwach publiczno-prywatnych z Hiszpanii, Polski, Niemiec i Holandii.

HISZPANIA: Wspólnota Durangaldei jako pierwsze terytorium CFE

Mimo popularności rekreacyjnej jazdy na rowerze i niewielkich odległości między 9 gminami we Wspólnocie Durangaldea, wykorzystanie roweru jako środka codziennego transportu wynosi mniej niż 1%. Ta licząca 60 tys. mieszkańców wspólnota w Kraju Basków postanowiła do 2023 roku zwiększyć udział roweru w transporcie do 5%.

Ma w tym pomóc współpraca z krajowym koordynatorem CFE w Hiszpanii - Bikefriendly Group. Carlos Martín, dyrektor Bikefriendly opowiedział o opracowaniu trzyletniej strategii i powołaniu projektu "bike-heroes". Skupia on 23 rowerowych bohaterów, 10 gmin, 4 ośrodki edukacyjne i badawcze oraz 8 firm. Dofinansowanie rządu baskijskiego pozwala na sfinansowanie w 100% certyfikacji CFE w sektorze publicznym i edukacji oraz w 50% dla firm prywatnych.

POLSKA: Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz wdrażania CFE na szczeblu krajowym i lokalnym

Jan Rusek z Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA) i Magdalena Szymańska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaprezentowali konsorcjum odpowiadające za certyfikację w Polsce. PUMA odpowiada za certyfikację na poziomie krajowym - wyjaśnił Jan Rusek, dodając, że Urząd Miejski koordynuje certyfikację w Gdańsku.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach kampaniami rowerem do pracy w Gdańsku, miasto w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności 2017 zorganizowało warsztaty Cycle Hack, aby zachęcić mieszkańców do poszukiwania pomysłów na jazdę w niepogodę. Ich uczestnicy doszli do wniosku, że sposobem na wydłużenie sezonu rowerowego są udogodnienia w miejscach pracy. Efektem Cycle Hack miał być program adresowany do pracodawców wraz z certyfikacją. Zbiegło się to z informacją o powstaniu europejskiego standardu certyfikacji i naborze do konsorcjum Cycle Friendly Employer.

Miasto zaproponowało stowarzyszeniu PUMA, aby w ramach naboru do konsorcjum CFE powołać krajowy punkt certyfikacji. Poparcie dla inicjatywy wyraziło siedem innych dużych polskich miast.

Certyfikacja dla gdańskich firm miała być co roku nagrodą dla najbardziej aktywnych pracodawców w pięciu kategoriach w Kręć kilometry dla Gdańska - Grze Rowerowej. W ten sposób w 2019 roku certyfikaty przyznano firmom:

· Axes System sp. z o.o. - poziom złoty

· Jeppesen Poland sp. z o.o. - poziom srebrny

· Urząd Miejski w Gdańsku - poziom srebrny

· Romeko Marine sp. z o.o - rowerowy pracodawca w kategorii małych firm.

W 2020 r. do nieodpłatnej certyfikacji zaproszono kolejnych laureatów Gry Rowerowej, firmy:

· Marine Design Gdańsk - 1 miejsce w kategorii mikrofirm (2 – 10 osób)

· Deltamarin Sp. z o.o. - 1 miejsce w kategorii średnich firm (51 – 250 osób)

· UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. - 1 miejsce w kategorii dużych firm (251 – 1000 osób)

Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. - 1 miejsce w kategorii największych firm (powyżej 1000 osób)

Na kolejnych etapach polski punkt certyfikacji rozszerzy jej wdrażania na poziomie krajowym i zachęci firmy do osiągania wyższych poziomów certyfikacji.

NIEMCY: Essen i stan Hesja

W 2017 roku Essen otrzymało tytuł Zielonej Stolicy Europy. W tym kontekście, promocja ruchu rowerowego wśród pracodawców stała się celem miasta.

- Jest on realizowany dzięki wskazówkom i wsparciu Niemieckiej Federacji Cyklistów (ADFC) i certyfikacji pracodawców - wyjaśniła Sara Tsudome z ADFC. Miasto dofinansowuje certyfikację pracodawców i sponsoruje warsztaty dla zainteresowanych firm. Dzięki temu certyfikaty otrzymało już 13 pracodawców.

ADFC współpracuje ze stanem Hestia. Celem jest certyfikacja 10 pracodawców w 2020 roku i 20 w 2021 roku. Pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19, 6 certyfikacji już ukończonych lub są w trakcie realizacji. ADFC stawia na współpracę z podmiotami publicznymi o ustalonych celach w zakresie klimatu i zrównoważonegoW ten psosbó rozwoju, a komunikacja rowerowa jest tanią metodą osiągania tych celów.

NIDERLANDY: Policja przyjazna dla rowerzystów

Max Mooj, kierownik programu w Fietersbond Netherlands, podkreślał korzyści zdrowotne płynące z jazdy na rowerze i aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem. Holenderski Krajowy Koordynator CFE odniósł ostatnio sukces dzięki udziałowi wszystkich 14 regionalnych wydziałów policji w Certyfikacji CFE.

Policja jest największym pracodawcą w Holandii - zatrudnia ponad 65.000 pracowników. Dlatego certyfikacja holenderskiej policji była kamieniem milowym nie tylko dla CFE Holandia, ale dla konsorcjum CFE w ogóle. Jednocześnie policja pokazała zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz korzyści zdrowotne płynące z jazdy na rowerze, tym bardziej, że praca w policji wymaga dobrej formy fizycznej.

W trakcie warsztatów online prowadzący podkreślali znaczenie certyfikacji z punktu celów poszczególnych organizacji, krótkoterminowych inicjatyw oraz strategii i komunikacji. Zrównoważony

rozwój i korzyści zdrowotne płynące z jazdy na rowerze stanowią wyraźną motywację zarówno dla organizacji publicznych, jak i prywatnych.

Aby uzyskać informacje o kolejnych webinariach i inicjatywach warto śledzić informacje a stronach internetowych: https://rowerowypracodawca.eu/ oraz https://cfe-certification.eu/ a także stronę Facebook: https://www.facebook.com/rowerowypracodawca.