ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 18 kwietnia 2024

Coraz więcej gdańszczan na rowerach!

Gdańsk ma najwyższy udział ruchu rowerowego wśród największych polskich miast. Dziś blisko 6 proc. podróży w naszym mieście odbywa się rowerami - wykazały kompleksowe badania ruchu przeprowadzone w Gdańsku wiosną tego roku.
ds
Gdańsk ma najwyższy udział ruchu rowerowego wśród największych polskich miast. Dziś blisko 6 proc. podróży w naszym mieście odbywa się rowerami - wykazały kompleksowe badania ruchu przeprowadzone w Gdańsku wiosną tego roku.
Podczas kompleksowych badań  ruchu zebrane zostały informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Zasadniczą częścią analizy zachowań komunikacyjnych były badania ankietowe przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 10.115 respondentów.
-  Wyniki badań wskazują na  skokowy wzrost udziału komunikacji rowerowej, który osiągnął poziom 6 proc. W latach 2009-2016 udział ruchu rowerowego wzrósł do 6 proc. z poziomu 2 proc.  Podczas gdy przez 10 wcześniejszych lat jedynie z 1 proc. do 2 proc.  Gdańsk ma obecnie najwyższy udział ruchu rowerowego wśród największych polskich miast - zaznacza pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej Remigiusz Kitliński.
- Tak dynamiczny wzrost udziału komunikacji rowerowej jest efektem łączenia prowadzonych od lat działań inwestycyjnych ze skuteczną promocją roweru, jako codziennego środka transportu – dodaje zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - Kompleksowe  podejście do rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku obejmuje zarówno budowę wysokiej jakości tras rowerowych, zmiany w organizacji ruchu podnoszące bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników, jak Gdański Program Uspakajania Ruchu oraz bardzo wiele działań promocyjnych ze sztandarowymi, realizowanymi na masową skalę, kampaniami społecznymi promującymi codzienne korzystanie z rowerów - „Rowerowym Majem” i „Rowerem do pracy’ w ramach European Cycling Challenge.
- Komunikacja rowerowa jest  najbardziej efektywną kosztowo formą transportu, w Gdańsku ma przy tym największy potencjał wzrostowy. Warto w nią inwestować – mówi Remigiusz Kitliński.
Co o rowerowym obliczu Gdańska mówią wyniki badań:
- Gdańsk ma najwyższy udział ruchu rowerowego (6 proc.) wśród największych polskich miast;
- w latach 2009-2016 udział ruchu rowerowego wzrósł z 2 proc. do 6 proc., podczas gdy przez 10 wcześniejszych lat z 1 proc. do 2 proc.;
- 67 proc. gospodarstw domowych w Gdańsku posiada przynajmniej jeden rower; to taki sam odsetek, jak w przypadku samochodów;
- gdańszczanie posiadają więcej rowerów, niż samochodów; statystyczne gospodarstwo domowe w Gdańsku posiada 1,4 roweru oraz 0,85 samochodu;
- mieszkańcy Gdańska wykonują ponad dwa razy więcej podróży na rowerach, niż w SKM i PKM razem wziętych;
- udział ruchu rowerowego w Gdańsku jest podobny jak w Paryżu, który słynie z największego w Europie systemu rowerów publicznych liczącego ponad 20 tys. pojazdów.