ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 20 maja 2024

Dobre Praktyki w projekcie School Chance

Przyjrzyjmy się Dobrym Praktykom, zebranym w ramach projektu School Chance, mających na celu zachęcenie społeczności szkolnych do mobilności aktywnej (chodzenie pieszo, jazda na rowerze) w drodze do i ze szkoły.

Przyjrzyjmy się Dobrym Praktykom, zebranym w ramach projektu „School Chance”, mających na celu zachęcenie społeczności szkolnych do mobilności aktywnej (chodzenie pieszo, jazda na rowerze) w drodze do i ze szkoły.

Projekt School Chance, realizowany w ramach programu Interreg Europe, współfinansowany przez Unię Europejską wspiera politykę promowania ekologicznych środków transportu oraz działań w ramach zachowań transportowych dzieci w drodze do i ze szkoły.

logo duże

W tym roku partnerzy projektu zapoznają się z przykładami realizowanych w praktyce, najbardziej udanych, Dobrych Praktyk, podczas wizyt studyjnych czyli z tzn. pierwszej ręki.Projekt europejski "School Chance - wyzwania dla polityki regionalnej z zakresu zachowań transportowych dzieci w drodze do szkoły" (ang. School Chance –SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs) osiągnął półmetek.

W lutym Gävle (Szwecja) gościło pierwszą wizytę studyjną dzieląc się swoimi doświadczeniami w promowaniu jazdy na rowerze zimą. Kampania Jazda na rowerze zimą ( Winter Cycling), prowadzona w Gävle, ma na celu zachęcenie mieszkańców do spróbowania jazdy na rowerze również w miesiącach zimowych, tak by mogli się oni przekonać, iż korzyści, które daje korzystanie z roweru można osiągać przez cały rok. Kampania składa się z pięciu kroków: promocji, podpisaniu „kontraktu”, jazdy na rowerze, podsumowaniu efektów oraz gratulacji. Więcej informacji o kampanii na stronie: www.gavle.se/vintercyklisten

Dla uczestników z Gdańska wizyta studyjna miała dodatkowy wymiar. Pozwoliła ona osobie odpowiedzialnej za odśnieżanie ulic w mieście porównać politykę odśnieżania zaprezentowaną przez Gävle z tą jaką mamy w Gdańsku, szczególnie jeśli chodzi o określenie ulic priorytetowych oraz odśnieżanie dróg rowerowych.

W maju partnerzy projektu przyjechali do Gdańska by zapoznać się z, trwającą właśnie, kampanią Rowerowy Maj. Kampania ta została zainicjowana 4 lata temu w Gdańsku. Tegoroczna stała się ogromnym sukcesem w wielu miastach w kraju. Celem kampanii jest efektywne promowanie wśród dzieci w wieku 3 – 13 lat dojazdu do szkół i przedszkoli w sposób aktywny. Więcej informacji na stronie: https://prezi.com/e_5nsgyce8zc/cycling-may-by-monika-evini/ www.gavle.se/vintercyklisten

W czerwcu partnerzy projektu zapoznawali się w Utrechcie z kampanią „ Way2Go campaign and action week”. Ta kampania również stawia sobie za cel przekonywanie rodziców do zmiany sposobu w jaki ich dzieci podróżują do szkoły. Ten projekt łączy w sobie trzy gry: Traffic Snake game, Papa & Mama and Monster rebellion game. Więcej na ten temat na stronie:http://way2-go.nl/

W dniach 17 I 18 kwietnia przedstawiciele partnerów projektu spotkali się w Reggio Emilia (Włochy) na trzecim Spotkaniu Projektowym i Warsztacie Tematycznym poświęconym edukacji.

W trakcie warsztatu Valter Baruzzi, professor Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie w Bolonii i dyrektor naukowy stowarzyszenia Camina przedstawił prezentację „Mobilność szkolna szansą na rozwój dzieci, szkoły i społeczności szkolnej” Baruzzi podkreślał konieczność promowania przez gminy sojuszu partycypacyjnego rodziców, dzieci, stowarzyszeń i społeczności w procesie zmian kulturowych w obszarze mobilności.

Nives Fedel z Bolzano zaprezentowała Dobre Praktyki ze swojego miasta, takie jak czasowe zamykania ulic dla ruchu samochodowego przed szkołami, „piesze autobusy” i inne działania edukacyjne. Kolejny przykład to zaangażowanie aktywnych dziadków (po włosku zwanych “Nonni vigili”) w wieku powyżej 75 lat, którzy od 1998r. stali się w Bolzano „policjantami” monitorującymi strefy piesze przed szkołami przez pół godziny przed rozpoczęciem zajęć w szkole.

Kluczowi decydenci na szczeblu lokalnym w każdym z miast partnerskich zostali zaproszeni do współpracy i zaangażowania w promowaniu nowych, zrównoważonych sposobów transportu w obszarze mobilności szkolnej.

Projekt „School Chance” realizuje swoje działania zgodnie z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, promując zrównoważoną mobilność zaczynając od dzieci.

SCHOOL CHANCE jest europejskim projektem współfinansowanym ze środków programu INTERREG EUROPE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przez okres od stycznia 2017 do grudnia 2021. Ma on na celu wspieranie i promowanie ekologicznych środków transportu oraz działań w ramach zachowań transportowych nie tylko dzieci, ale również całej społeczności szkolnej w drodze do i ze szkoły.

logotypy

W projekt SCHOOL CHANCE jest zaangażowanych 8 partnerów z 7 europejskich krajów: Miasto Girona (Hiszpania), Miasto Reggio Emilia (Włochy), Austriacki Instytut Badania Mobilności - FGM-AMOR (Austria), Region Katalonii (Hiszpania), Miasto Utrecht (Holandia), Miasto Gävle (Szwecja), Miasto Gdańsk (Polska), Agencja Metropolitalna Zrównoważonego Rozwoju w Braszowie (Rumunia).

ZOBACZ NEWSLETTER SCHOOL CHANCE


Wszelkie informacje o School Chance są dostępne na:

www.interregeurope.eu/schoolchance

Więcej informacji o projekcie można uzyskać od Partnera Wiodącego:

Miasto Girona

Koordynator projektu: Maria Mercedes Teixidor

E-mail: mteixidor@ajgirona.cat