ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 18 kwietnia 2024

Dzieci w drodze do szkoły: wymiana doświadczeń w projekcie SCHOOL CHANCE

Projekt School Chance, realizowany w ramach programu Interreg Europe i współfinansowany przez Unię Europejską wspiera politykę promowania ekologicznych środków transportu oraz działań w ramach zachowań transportowych dzieci w drodze do i ze szkoły.
Pani z brzuchem
Warsztaty tematyczne z zakresu komunikacji w Gdańsku, październik 2017

Projekt School Chance wspiera politykę „czystego transportu” i aktywną mobilność w drodze do i ze szkoły.  Ośmiu partnerów z siedmiu krajów bazuje na wymianie doświadczeń.

Pełna nazwa projektu brzmi: "School Chance - wyzwania dla polityki regionalnej z zakresu zachowań transportowych dzieci w drodze do szkoły" (ang. School Chance – SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs).

W pierwszym roku działalności parnerzy projektu skupili się na wymianie doświadczeń, realizując międzyregionalny plan działań dokształcających. W październiku 2017 r. w Gdańsku odbyło się drugie spotkanie projektowe połączone z warsztatami z zakresu komunikacji. Partnerzy poznali 41 dobrych praktyk, zarówno z krajów realizujących projekt, jak i innych europejskich. Przykłady te podzielono na cztery obszary tematyczne: infrastrukturę, udział, komunikacja oraz informacja. Chodziło o identyfikację, analizę oraz transfer dobrych praktyk dotyczących zachowań transportowych w drodze do szkoły, a także roli szkół w angażowaniu i motywowaniu uczniów do zmiany sposobów przemieszczania się.

W Gdańsku partnerzy projektu School Chance ustalili także harmonogram wizyt studyjnych. W 2018 roku spotykają się w różnych miastach i przekonają, jak sprawdziły się poszczególne dobre praktyki. Gospodarzem pierwszej, zaplanowanej na koniec lutego wizyty studyjnej, będzie miasto Gävle, które pochwali się m.in. promocją zimowej jazdy na rowerze.

Następnie, w kwietniu 2018, partnerzy projektu spotkają się w Reggio Emilia (Włochy) na trzecim spotkaniu projektowym oraz warsztatach tematycznych z zakresu edukacji.

SCHOOL CHANCE jest europejskim projektem współfinansowanym ze środków programu INTERREG EUROPE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przez okres od stycznia 2017 do grudnia 2021. Ma on na celu wspieranie i promowanie ekologicznych środków transportu oraz działań w ramach zachowań transportowych nie tylko dzieci, ale również całej społeczności szkolnej w drodze do i ze szkoły.

W projekt SCHOOL CHANCE jest zaangażowanych 8 partnerów z 7 europejskich krajów: Miasto Girona (Hiszpania), Miasto Reggio Emilia (Włochy), Austriacki Instytut Badania Mobilności - FGM-AMOR (Austria), Region Katalonii (Hiszpania), Miasto Utrecht (Holandia), Miasto Gävle (Szwecja), Miasto Gdańsk (Polska), Agencja Metropolitalna Zrównoważonego Rozwoju w Braszowie (Rumunia).

Więcej informacji o School Chance są dostępnych jest na: wwww.interregeurope.eu/schoolchance

oraz u Partnera Wiodącego:
Miasto Girona
Koordynator projektu: Maria Mercedes Teixidor
E-mail: mteixidor@ajgirona.cat

oraz w Newsletter'ze [POBIERZ]

Logotypy SchoolChance


Ludzie Przy Neptunie
Drugie spotkanie partnerów projektu przy Długim Targu w Gdańsku, październik 2017