ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 18 kwietnia 2024

Gdańsk niezmiennie rowerową stolicą Polski

W drugiej edycji rankingu miesięcznika "Rowertour" poświęconego rowerowemu stylowi życia, Gdańsk po raz drugi został uznany za najbardziej przyjazne rowerzystom miasto w Polsce.

W drugiej edycji rankingu miesięcznika „Rowetour”, poświęconego rowerowemu stylowi życia, Gdańsk po raz drugi został uznany za najbardziej przyjazne rowerzystom miasto w Polsce.

fd

Ranking przeprowadzono już po raz drugi. W 2010 roku ankiety rozesłano do 16 miast wojewódzkich, tym razem do 41 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Pytano o infrastrukturę rowerową, szczególne udogodnienia dla rowerzystów, czy sposoby promocji codziennego korzystania z rowerów. „Raport rower w mieście 2012” wraz z rankingiem miast przyjaznych rowerzystom opublikowano w listopadowym wydaniu magazynu „Rowertour”.
Planowa polityka rowerowa wraz z dużymi nakładami na infrastrukturę rowerową przynoszą w Gdańsku spodziewane rezultaty. Także inne miasta szeroko rozumianego Pomorza, czerpią inspirację z gdańskich wzorców. Drugie miejsce w rankingu zajął Słupsk, siódme Elbląg, a ósme Gdynia. W Elblągu, na wzór Gdańska, powołano ostatnio Zespół Mobilności Aktywnej.
Także w przypadku wypracowywania standardów projektowania i budowania infrastruktury rowerowej dobry przykład płynie z Gdańska, który tego typu dokument opracował już w 1999 roku i na bieżąco go weryfikuje. Gdańsk obok Lublina jest także liderem pozyskiwania funduszy unijnych na samodzielne inwestycje rowerowe.
Autorzy raportu sprawdzili także realizację planów wykazanych w poprzednim raporcie. W Gdańsku od poprzedniego raportu przybyło 31,5 km asfaltowych dróg rowerowych i jest to wzrost o 38 proc. W Białymstoku przybyło 23 km dróg (wzrost o 23,5 proc.), a w Kielcach 8 km dróg z kostki brukowej (wzrost o 40,5 proc.).
W badaniu uwzględniono także kontrapasy. Jak się okazuje, powstały one w 18 spośród 41 analizowanych miast. Zdecydowanym liderem jest Gdańsk, dopuszczający jazdę rowerem pod prąd na 56 ulicach, liczących w sumie 12 km. Następne w kolejności Wrocław i Kraków mają po około 2 km takich ulic.  „Rowertour” zainteresował się także strefami uspokojonego ruchu. Tu również liderem jest Gdańsk. W wielu miastach takich stref nie ma, lub nie prowadzi się ich ewidencji. Innym innowacyjnym rozwiązaniem jest udostępnienie buspasów dla rowerzystów. Zdecydowały się na to jedynie Gdańsk i Wrocław. Przy czym należy dodać, że w wielu miastach buspasów nie ma w ogóle.
W 2010 roku autorzy projektu byli zaskoczeni, że w wielu miastach brakowało osoby lub jednostki odpowiedzialnej za sprawy rowerowe. Po upływie dwóch i pół roku sytuacja uległa poprawie, bo już ponad połowa przebadanych miast wyznaczyła osobę lub zespół, które koordynują sprawy związane z polityką rowerową w mieście.
Rowertour to ukazujący się od blisko czterech lat ogólnopolski miesięcznik propagujący turystykę rowerową oraz codzienne korzystanie z roweru jako środka lokomocji.