ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 20 maja 2024

Hulajnogą po Gdańsku

Przepisy regulujące kwestie związane z funkcjonowaniem elektrycznych hulajnóg wejdą w życie lada moment. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym po wielu latach prac i zmianach założeń, została już podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 
Parking dla hulajnóg
Parking dla hulajnóg
fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Co się zmieni wg nowych przepisów?

  •  hulajnogą będzie można jechać wydzielona drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, z prędkością do 20 km/h
  •  gdy w pobliżu nie ma wydzielonej drogi dla rowerów ani pasa ruchu dla rowerów, należy jechać po jezdni, ile obowiązuje na niej ograniczenie   prędkości do 30 km/h
  •  gdy na drodze obowiązuje prędkość powyżej 30 km/h, a w pobliżu nie ma wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,   dopuszcza się jazdę po chodniku, jednak z prędkością dostosowaną do prędkości pieszych (nowelizacja ustawy nie określa jednoznacznie jaka   to prędkość), z uwzględnieniem ich bezwzględnego pierwszeństwa
  •  dzieci w wieku do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłych
  •  młodzież w wieku 10-18 lat chcąca poruszać się na hulajnodze, będzie zobowiązana posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM,   A1,B1 lub T. Dokument taki nie będzie wymagany dla osób powyżej 18 r.ż.

Kierującemu hulajnogą elektryczną nie będzie wolno:

  • ciągnąć lub holować inny pojazd
  • przewozić innych osób, zwierząt i ładunków
  • prowadzić hulajnogi pod wpływem alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

 

Parkowanie

Nowelizacja ustawy jasno określa miejsca parkowania hulajnóg elektrycznych w przestrzeni miejskiej. Użytkownik będzie miał obowiązek odstawienia urządzenia w wyznaczonym miejscu na chodniku.

W Gdańsku do końca 2020 r. udało się wyznaczyć 135 parkingów dla hulajnóg o łącznej pojemności 1403 miejsc. Niestety warunki pogodowe przeszkodziły nam w oznaczeniu wszystkich lokalizacji. Pozostałe lokalizacje zamierzamy wyznaczyć do końca maja br. Docelowo będzie ich 230, co łącznie da 2376 ogólnodostępnych miejsc do parkowania hulajnóg. - mówi Łukasz Kłos- Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Parking dla hulajnóg
Parking dla hulajnóg
fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Co w przypadku, gdy w pobliżu nie ma wyznaczonego miejsca do parkowania hulajnóg?

Dopuszcza się pozostawienie pojazdu na chodniku przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  • hulajnoga będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika, jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi, najbardziej oddalonej od jezdni
  • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i będzie nie mniejsza niż 1,5 m

Porozumienia z operatorami hulajnóg

Miasto Gdańsk jest w trakcie podpisywania porozumień z sześcioma operatorami elektrycznych hulajnóg, co uporządkuje zasady ich funkcjonowania na obszarze gminy. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami, nim nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wejdzie w życie.

Treść porozumienia, zobowiązuje operatora m.in. do ograniczenia maksymalnej prędkości do 12 km/h na obszarze Głównego Miasta w obrębie dzielnicy Śródmieście wraz z Wyspą Ołowianką i północną częścią Wyspy Spichrzów, tj. obszaru ograniczonego ul. Okopową, ul. Podwale Staromiejskie, ul. Grodzką, ul. Wartką, ul. Na Stępce, ul. Szafarnia, ul. Podwale Przedmiejskie, w celu poprawy bezpieczeństwa kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Podobne rozwiązanie, dotyczące wyznaczenia obszaru , w którym obowiązuje systemowe ograniczenie prędkości maksymalnej dla hulajnóg elektrycznych zastosowano w Krakowie, w którym użytkownicy hulajnóg nie pojadą szybciej niż 18 km/h.

Porozumienie określa również sposób premiowania użytkowników współdzielonych hulajnóg, którzy odbiorą pojazd spoza parkingu i odstawią go na wyznaczone przez miasto miejsce. Liczymy, że takie premiowanie zachęci osoby, korzystające z hulajnóg do zachowania porządku w przestrzeni miejskiej.