ROWEROWY GDAŃSK
sobota, 20 lipca 2024

KIERUNEK SZACUNEK

Akcja KIERUNEK SZACUNEK inspiruje mieszkańców do współtworzenia zasad korzystania z przestrzeni miejskiej, tak aby poprawić atmosferę i bezpieczeństwo.

Akcja społeczna KIERUNEK SZACUNEK inspiruje mieszkańców do tworzenia zasad wspólnego korzystania z przestrzeni miejskiej, tak aby poprawić atmosferę i bezpieczeństwo. Na stronie http://kierunekszacunek.pl powstała wirtualna tablica zasad dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

gf
Wirtualna tablica zasad dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

Wspólne użytkowanie przestrzeni publicznych wymaga przyjęcia otwartej i opartej na szacunku postawy, dlatego kampania z założenia nastawiona jest na dialog. Każdy z nas jest pieszym, rowerzystą, lub kierowcą, a strona internetowa oraz profil na Facebooku, stworzone specjalnie w tym celu, mają umożliwić dyskusję i wymianę poglądów.
Wkrótce pojawią się również przeznaczone na samochody i rowery naklejki z logo kampanii, dzięki którym mieszkańcy identyfikujący się z zasadami kultury ruchu drogowego będą bardziej widoczni.
- Chcemy, żeby te trzy grupy, między którymi konflikt zawsze istniał, lepiej się rozumiały, by rozwijać między nimi szacunek i promować kulturę na drodze - mówi Małgorzata Ratkowska, koordynatorka projektu Mimosa w Gdańsku.

Kampania KIERUNEK SZACUNEK realizowana jest przez Urząd Miejski w Gdańsku w ramach projektu Mimosa CIVITAS PLUS. Jej adresatami są mieszkańcy naszego miasta - zarówno kierowcy i rowerzyści, jak również piesi. Ma ona na celu poprawę wzajemnych stosunków tych - niestety nie zawsze przychylnie do siebie nastawionych - grup użytkowników gdańskich dróg, tras rowerowych i chodników.

Partnerami akcji są: Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komenda Miejskiej Policji w Gdańsku, Straż Miejska w Gdańsku, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Studio A-propos.
Więcej informacji o kampanii dostępnych jest tutaj.