ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Czy można jeździć rowerem po chodniku?

Sezon rowerowy trwa w najlepsze, podobnie jak wakacyjny sezon turystyczny, co wiąże się ze zwiększoną ilością pieszych na ulicach miasta, dlatego dla wspólnego bezpieczeństwa warto przypomnieć w jakich przypadkach rowerzysta może korzystać z chodnika i czy w ogóle?
Morena 2
fot. rowerowygdansk.pl

 

Polskie prawo stanowi jasno, że w codziennych warunkach nie można jeździć rowerem po chodniku (Art. 26 Prawa o ruchu drogowym). Uważane jest to za niebezpieczne i stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno cyklistów jak i pieszych.

Są jednak trzy wyjątki określone w Art. 33, w których kierujący rowerem może poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych. Przepis powstał w latach 90. i tak jak sam jego pomysłodawca przyznaje, nie do końca zdał egzamin.

 

O jakich wyjątkach mowa?

  • Kierujący rowerem opiekuje się osobą w wieku do lat 10, również kierującą rowerem (nie może jechać chodnikiem osoba z dzieckiem w foteliku)
  • Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
  • Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) z zastrzeżeniem ust. 6, który mówi, że kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest zobowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym

 

Przepisy nie pozwalają również rowerzyście przejeżdżania przez przejście dla pieszych nawet w sytuacji, gdy z chodnika może korzystać na podstawie powyższych przepisów. Trzeba zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez pasy na drugą stronę.

Należy pamiętać, że w przypadku braku zaistnienia wymienionych w kodeksie wyjątków, cykliście poruszającemu się po chodniku, grozi mandat za wykroczenie w wysokości 50 zł.

W sejmie została złożona propozycja likwidacji dwóch ostatnich przepisów, zostałby tylko ten dotyczący dzieci do 10 r.ż., które w myśl prawa, pozostałyby pieszymi. Ta sytuacja zwiększyłaby bezpieczeństwo najsłabszych uczestników ruchu, czyli pieszych.

W sytuacji, gdy już znajdziemy się rowerem na chodniku, należy dbać o zachowanie odpowiedniej odległości od pieszych, szczególnej ostrożności i prędkości. Cyklista nie ma prawa wymuszać na pieszym zejścia z drogi, ani poganiać go używając sygnalizacji dźwiękowej (z reguły dzwonka). Piesi mają pierwszeństwo w takich sytuacjach. Zabronione jest również jechanie prosto na pieszego, zmuszając go do usunięcia się z chodnika.

W Gdańsku można poruszać się rowerem po Drodze Królewskiej, ale w sezonie turystycznym, dla bezpieczeństwa swojego i innych proponujemy skorzystanie z równolegle do niej biegnącej i spokojniejszej ul. Ogarnej lub prowadzenie roweru.

Z roku na rok rośnie liczba potrąceń spowodowanych przez rowerzystów. Wystarczy tylko dostosować się do zasad i przepisów prawa, by korzystanie z chodnika było bezpieczne zarówno dla pieszych uczestników ruchu jak i osób jadących na rowerach.