ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 18 kwietnia 2024

Kolejny Kongres Mobilności Aktywnej za nami

Już po raz szósty mieliśmy okazję wzajemnie dzielić się doświadczeniami z zakresu zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej. W piątek, 10 kwietnia odbył się bowiem VI Kongres Mobilności Aktywnej w nieco odświeżonej formule.

Już po raz szósty mieliśmy okazję wzajemnie dzielić się doświadczeniami z zakresu zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej. W piątek, 10 kwietnia odbył się bowiem VI Kongres Mobilności Aktywnej w nieco odświeżonej formule.

- W tym roku nowa formuła Kongresu została podyktowana potrzebą pogłębienia dialogu i współpracy ze środowiskiem pracodawców i edukacji. Wspólnie z gdańskimi firmami z powodzeniem zrealizowaliśmy już dwie edycje kampanii „Rowerem do pracy”, a ze szkołami równie intensywnie współpracujemy w ramach kampanii „Rowerowy Maj”. Dlatego tegoroczny program Kongresu dostosowaliśmy do tematyki promocji mobilności w tych dwóch obszarach: biznesu i edukacji. Dwie sesje, plenarna i warsztatowa zostały w całości poświęcone właśnie tym zagadnieniom – mówi gdański oficer rowerowy Remigiusz Kitliński.

W czasie sesji plenarnej, zaproszeni prelegenci z Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie promowania ruchu pieszego i rowerowego zarówno wśród uczniów, jak i dorosłych.

VI Kongres Mobilności Aktywnej

Po południu natomiast odbyły się dwie sesje warsztatowe. Warsztaty poświęcone promocji mobilności w edukacji, oparte na gdańskiej kampanii „Rowerowy maj” oraz warsztaty poświęcone promocji mobilności w biznesie oparte na kampanii „Rowerem do pracy”.

Uczestnicy pierwszych warsztatów skierowanych przede wszystkim do nauczycieli gdańskich szkół, dowiedzieli się jak przebiegała kampania w zeszłym roku oraz poznali założenia tegorocznej edycji. O tym jak ważna jest aktywność fizyczna w rozwoju dziecka opowiedziała Aleksandra Niedzielska z Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka. - Najłatwiej jest pozwolić dziecku dojeżdżać do szkoły na rowerze lub chodzić na piechotę, ruchowe zajęcia pozalekcyjne zwykle nie rekompensują dziecku siedzącego trybu życia wynikającego z dowożenia samochodem – podkreślała. O wrażeniach z zeszłorocznej edycji „Rowerowy maj” oraz jak kampania zmieniła ich szkoły nie tylko w czasie jej trwania, lecz także po zakończeniu opowiedziały Sylwia Majewska (SP 62), Iwona Furmańczuk i Nina Pawlicka-Śledź (SP 12).

Warto podkreślić, iż jednym z gości był Władimir Kurski - Przewodniczący Rady Miasta Mariupola na Ukrainie, który wyraził chęć organizacji kampanii również u siebie.

Równolegle odbyły się warsztaty prowadzone przez holenderskich ekspertów z Velo Mondial oraz Decisio - Economic research and consulting skierowane do pracodawców, zainteresowanych budowaniem przyjaznej rowerzystom polityki. Po krótkich prezentacjach pokazujących etapy wdrażania polityki rowerowej oraz przykłady efektywnego wykorzystania potencjału „roweru” do budowania efektywnej polityki PR oraz kadrowej uczestnicy warsztatów wzięli udział w sesji World Café.

Kongres wieńczył także cykl spotkań projektu SWITCH, dedykowanego promocji zdrowego trybu życia i aktywnych podróży na krótkich odległościach. Od 7 kwietnia Gdańsk gościł partnerów konsorcjum, jak również blisko 30 przedstawicieli miast europejskich, którzy przybyli na warsztaty aby skorzystać z wypracowanych przez projekt scenariuszy kampanii SWITCH.

Wielu spośród gości wzięło również udział w Kongresie. Ich doświadczenia były cennym wkładem w dyskusje, które nawiązały się podczas popołudniowego spotkania poświęconego tworzeniu pro-rowerowej polityki w miejscach pracy. Debaty były bardzo owocne i pozwoliły na opracowanie ciekawych propozycji, które mamy nadzieję zainspirują wielu pracodawców – podsumowuje Kitliński.

Warto wspomnieć, iż dwa dni wcześniej, podczas gali wręczenia Pomorskich Sztormów, program Rozwoju Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej otrzymał nagrodę w kategorii Lidera Funduszy Europejskich (nagroda specjalna marszałka województwa pomorskiego), o czym poinformował otwierający Kongres Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska. W plebiscycie Pomorskie Sztormy dla najlepszych inicjatyw i zjawisk w danym roku zorganizowanym przez gdańską redakcję Gazety Wyborczej zwycięzców w głosowaniu wybierają jej czytelnicy, co jeszcze bardziej podnosi prestiż tego wyróżnienia.