ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 18 kwietnia 2024

Miasto na rowerowych kółkach

W Gdańsku z roku na rok wzrasta liczba rowerzystów. Dzięki kolejnym udogodnieniom miłośnicy bicykli mogą być aktywni nie tylko latem, ale przez cały rok.

W Gdańsku z roku na rok wzrasta liczba rowerzystów. Dzięki kolejnym udogodnieniom miłośnicy bicykli mogą być aktywni nie tylko latem, ale przez cały rok.

Wita Stwosza
Rowerowa Wita Stwosza jest w Polsce rozwiązaniem pionierskim.

Remigiusz Kitliński, gdański oficer rowerowy dokonał podsumowania działań podjętych w 2013 roku przez Miasto Gdańsk.
- To był bardzo obfity rok. Przybyło dróg rowerowych, miejsc parkingowych dla rowerów, przeprowadziliśmy też sporo akcji promujących poruszanie się rowerem po mieście. Gdańsk był też (już po raz czwarty) gospodarzem Kongresu Mobilności Aktywnej - imprezy umożliwiającej międzynarodową wymianę doświadczeń z dziedziny zrównoważonego transportu - mówi Kitliński.

Coraz więcej rowerzystów
W Gdańsku bardzo szybko wzrasta liczba osób jeżdżących na rowerach. Coroczne badania prowadzone przez Biuro Rozwoju Gdańska w kilkudziesięciu punktach rozproszonych na całym terenie miasta (m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych) pokazują, że w okresie ostatnich dwóch lat ruch rowerowy w naszym mieście wzrósł o 33 proc.
Stałe badanie natężenia ruchu rowerowego umożliwiają również zamontowane w ścieżkach rowerowych pętle indukcyjne. Urządzenie zlokalizowane w sąsiedztwie Opery Bałtyckiej przy Al. Zwycięstwa pokazuje, że z drogi rowerowej łączącej Wrzeszcz z centrum korzysta tygodniowo ok. 11 tys. rowerzystów.

Rowerowa Wita Stwosza
Podobna pętla indukcyjna mierzy natężenie ruchu na pasach rowerowych wytyczonych wzdłuż ulicy Wita Stwosza i alei Wojska Polskiego. I wykazuje, że również w tym miejscu rowerzystów nie brakuje: z pasów korzysta 1,2 tys. użytkowników tygodniowo.
Warto przypomnieć, że projekt Rowerowa Wita Stwosza jest w Polsce rozwiązaniem pionierskim. Gdańsk jako pierwszy zdecydował się wytyczyć pasy rowerowe w jezdni i wprowadzić nową organizację ruchu w obrębie skrzyżowań.
- Takie rozwiązanie jest znacznie tańsze, niż budowa osobnej drogi dla rowerów. Nie zabiera też chodnika pieszym i nie zmniejsza przepustowości ulicy. Warto podkreślić, że to rozwiązanie bardziej bezpieczne dla wszystkich użytkowników ruchu, ponieważ poprawia widoczność w relacji kierowca-rowerzysta, zmniejszając ryzyko kolizji. Obecnie idąc w nasze ślady nad wprowadzeniem takich pasów zastanawiają się inne miasta - tłumaczy Remigiusz Kitliński.

Rowerowa Wita Stwosza - zobacz galerię

Nowe trasy i drogi rowerowe
Ale Rowerowa Wita Stwosza to nie jedyna trasa rowerowa, która powstała w ubiegłym roku w Gdańsku. Łącznie miasto wzbogaciło się o 15 km dróg i pasów rowerowych. Przybyło również 38 km dróg o ruchu uspokojonym (tzw. strefa tempo 30), na 30 ulicach powstały też kontrapasy, czyli specjalne pasy umożliwiające rowerzystom jazdę „pod prąd”.

Spośród inwestycji realizowanych w 2013 roku ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" wymienić należy cztery najważniejsze:
- budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Chłopskiej i ul. Rzeczpospolitej
- budowę drogi rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II
- budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej
- budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. 3-go Maja (biegnącej częściowo po specjalnych estakadach nad torami kolejowymi)

Za kilka dni nowa trasa rowerowa połączy również Osiedle Kolorowe z Orunią Górną. Rozpoczęta w czerwcu inwestycja obejmuje wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników o łącznej długości niemal 2 km wraz z oświetleniem i urządzeniem zieleni. Nowe trasy umożliwią komunikację pomiędzy osiedlami znajdującymi się ponad doliną Potoku Oruńskiego a węzłem przesiadkowym przy alei Havla. Poza wartościami komunikacyjnymi, połączenia te mają również walory rekreacyjne, tworząc zielony zakątek z oczkiem wodnym i panoramą okolicznych terenów.
Różnica wysokości w dolinie Potoku Oruńskiego wynosi aż 30 m. Dlatego ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano w formie łagodnych serpentyn, z których jedna ma pięć wiraży a druga trzy. Maksymalne nachylenie trasy wynosi około 5-6%, co czyni je dostępnym praktycznie dla wszystkich typów rowerów.

Parkingi dla rowerów
W Gdańsku w 2013 roku przybyło ponad 1,5 tys. nowych miejsc parkingowych dla rowerów. Specjalne stojaki pojawiły się na ulicach Głównego Miasta: Piwnej, Chlebnickiej, Długiej i Długim Targu. W sumie zapewniają one 140 miejsc parkingowych dla rowerów. Stojaki zakupiono ze środków europejskiego projektu Central MeetBike, w ramach programu Europa Środkowa.
Jednak zdecydowanie najwięcej, bo blisko tysiąc nowych miejsc parkingowych, pojawiło się przy 47 gdańskich szkołach. Poza szkołami z nowych stojaków skorzystają także mieszkańcy Oruni, Lipiec, Świętego Wojciecha i Siedlec, zarząd dzielnicy Wrzeszcz Dolny, oraz przedszkole na Zaspie.

Węzły przesiadkowe
Również w ramach projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” zrealizowano inwestycję „Węzły integracyjne i parkingi główne”. W jej ramach powstały parkingi typu bike&ride przy węzłach komunikacyjnych takich jak dworce kolejowe, przystanki SKM i pętle autobusowe (w sumie 9 lokalizacji). Uzupełnieniem tego systemu są parkingi przy celach podróży rekreacyjnych, obiektach handlowych, usługowych czy sportowych oraz instytucjach publicznych (6 lokalizacji). Te działania wpisują się w rozwój systemu "park&ride” umożliwiającego łączenie dojazdów rowerem i środkami komunikacji miejskiej. Koszt realizacji inwestycji opiewa na 2 mln zł.

Rowerem do pracy - szybko i bezpiecznie
Urząd Miejski w Gdańsku prowadzi również akcje promujące codzienne korzystanie z roweru.

U-lock w prezencie - to akcja zachęcająca do korzystania z parkingów rowerowych oraz bezpiecznego przypinania rowerów. Począwszy od 17 czerwca b.r. rowerowy patrol poruszał się po mieście w poszukiwaniu rowerów, którym przydałoby się solidne zapięcie. Pracownicy Referatu Mobilności Aktywnej wieszali na kierownicach źle zabezpieczonych rowerów kupony uprawniające do odbioru zapięcia tyu u-lock. Zdjęcia rowerów z kuponami trafiały na stronę www.rowerowygdansk.pl. Warunkiem odbioru zapięcia był przyjazd na rowerze uwiecznionym na zdjęciu oraz okazanie kuponu. Łącznie rozdano ten sposób 170 u-locków.
- Zostało nam jeszcze trochę zapięć. Zamierzamy nagrodzić nimi tych, którzy z roweru korzystają nadal, mimo coraz chłodniejszej, jesiennej aury - zapowiada oficer rowerowy.

U-lock w prezencie - zobacz galerię

Natomiast w ramach kampanii Rowerem do pracy nagrodzone zostały te gdańskie firmy, które aktywnie zachęcają swoich pracowników do korzystania z jednośladów. Pracownicy Referatu Mobilności Aktywnej oceniali m.in. warunki parkowania rowerów, udogodnienia i zachęty dla osób dojeżdżających do pracy na rowerze, promocję wewnętrzną w miejscach pracy. Do udziału w kampanii zgłosiło się 45 pracodawców. Pracownicy szesnastu najwyżej ocenionych firm, którzy w dniu odwiedzin urzędników przyjechali do pracy na rowerze, otrzymali praktyczne nagrody rzeczowe.

Rowerem do pracy - zobacz galerię

Wyprzedzaj bezpiecznie
Kolejna tegoroczna kampania skierowana była nie tylko do rowerzystów, ale też do kierowców. W ramach akcji Wyprzedzaj bezpiecznie na terenie całego miasta zamontowano 107 tablic informacyjnych przypominających o wymogu zachowania przez kierowców co najmniej metra odstępu od wyprzedzanych rowerzystów.
Tablice pojawiły się na drogach wjazdowych do Gdańska oraz przy ulicach, wzdłuż których nie ma wydzielonej infrastruktury rowerowej i rowerem jeździ się na zasadach ogólnych. Celem kampanii jest także przypominanie kierowcom, że rowerzyści są równoprawnymi użytkownikami drogi.
Sporym udogodnieniem dla rowerzystów może być również wydana w tym roku Mapa rowerowa Gdańska. Urząd Miejski przygotował i wydrukował 120 tys. map przedstawiających wszystkie typy tras rowerowych w Gdańsku, ulice w strefach ruchu uspokojonego oraz ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów w obu kierunkach, informacje o wartościach nachylenia podjazdów, a także parkingi rowerowe oraz sklepy i wypożyczalnie rowerowe.
Mapy te są dostępne w punktach Informacji Turystycznej, trafiły też do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na terenie miasta. Można je również odbierać w Referacie Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy 3-go Maja 9 (budynek Urzędu Pracy) w pokoju 033B w godzinach pracy urzędu.

IV Kongres Mobilności Aktywnej
We wrześniu br. już po raz czwarty odbył się w Gdańsku Kongres Mobilności Aktywnej. Brało w nim udział ponad 300 uczestników z Polski i całej Europy. Kongres jest idealną płaszczyzną wymiany doświadczeń z dziedziny zrównoważonego transportu - umożliwia dialog, współpracę i wymianę doświadczeń miast, regionów i krajów mogących pochwalić się wysoką jakością życia mieszkańców, min. dzięki przyjęciu zasad zrównoważonego rozwoju oraz promowaniu aktywnych form mobilności.
Jak co roku pośród prelegentów pojawiły się światowej klasy autorytety: politycy, urbaniści, architekci i promotorzy aktywnej mobilności, którzy przedstawili sprawdzone już strategie oraz najnowsze trendy z tej dziedziny.

Kongres Mobilności Aktywnej - zobacz galerię

Rowerem po aglomeracji, a wcześniej - do Pruszcza
Jako najważniejsze plany na najbliższe lata gdański oficer rowerowy wymienia wspólne starania gmin zrzeszonych w stowarzyszeniach GOM i Norda o dofinansowanie projektu budowy międzygminnej sieci dróg rowerowych. Szacowany koszt takiego projektu to ok. 300 mln zł, a jego realizacja miałaby się odbywać w latach 2014 - 2020.
- W samym Gdańsku według naszych szacunków brakuje ok. 104 kilometrów takich głównych tras rowerowych - mówi Remigiusz Kitliński.
W znacznie bliższej perspektywie, bo już w przyszłym roku, powinna zostać oddana do użytku trasa rowerowa biegnąca szczytem wału na kanale Raduni. Dzięki temu rowerzyści uzyskają bezpośrednie (a przy okazji również bardzo malownicze) połączenie Pruszcza gdańskiego i centrum Gdańska.

Michał Piotrowski
Biuro Prasowe