ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

Monachium rowerową stolicą Niemiec

Ruch rowerowy w Monachium wzrósł o 70% w ciągu zaledwie 9 lat! To efekt polityki rowerowej miasta Monachium, o której na III Kongresie Mobilności Aktywnej w Gdańsku opowiedzieli przedstawiciele władz miasta.

Ruch rowerowy w Monachium wzrósł o 70% w ciągu zaledwie 9 lat! To efekt polityki rowerowej miasta Monachium, o której na III Kongresie Mobilności Aktywnej w Gdańsku opowiedzieli Hep Monatzeder, wiceburmistrz ds. transportu, oraz Christian Henneke, manager projektów współpracujący z władzami miasta.

muen
Władze miasta starają się, aby rower stał się symbolem Monachium

Prezentacja Hepa Monatzera pokazała stopień zaangażowania lokalnych władz w realizację dewizy Monachium, które chce być postrzegane jako – Spójne - Miejskie - Zielone. Dane liczbowe mówią same za siebie. W mieście liczącym 1,4 mln mieszkańców łączna długość infrastruktury rowerowej wynosi obecnie ponad 1200 km i wciąż się rozwija. Biorąc pod uwagę fakt, że 80% mieszkańców posiada co najmniej jeden rower oraz, że w ponad 60% przypadkach docelowe miejsca przejazdów znajdują się na dystansie do 5 km, strategia dynamicznego rozwoju polityki rowerowej jawi się jako rozwiązanie równie celne, co uzasadnione. Władze miasta zdecydowały się na potrojenie budżetu rowerowego z 1,5 do 4,5 mln euro rocznie, powołanie specjalistycznego 11 osobowego zespołu, oraz na realizację do 2014 roku szeroko zakrojonej 4-letniej kampanii marketingowej z budżetem 3,8 mln euro. Obrana strategia przyniosła nadspodziewany sukces w postaci aż 70% wzrostu ruchu rowerowego w przeciągu ostatnich 9 lat.

“Emocjonalne podejście do promocji jazdy rowerowej” to tytuł prezentacji Christiana Henneke poświeconej rowerowej kampanii marketingowej Monachium. Jej sedno zawiera się w trzech słowach: Identyfikacja – Widoczność - Zaangażowanie. Czytelne i łatwo rozpoznawalne logo kampanii, łączące w sobie piktogram roweru oraz literę M - jak Monachium, włączono w logo miasta i oficjalną nazwą podregionu. W ten sposób rower stał się symbolem, z którym utożsamiają się mieszkańcy i poprzez który lokalne władze pokazują swoje zaangażowanie ioraz kierunek obranej polityki. Rozpoznawalność kampanii wykracza daleko poza granice Monachium.

jg
W latach 2011 i 2012 zorganizowano pokazy mody rowerowej czyli cycle chic

Spośród wachlarza propozycji, dzięki którym Monachium zdecydowało się zapewnić widoczność kampanii wymienić można wielkoformatowe komunikaty wizualne typu logo na jednej z najbardziej prestiżowych ulic, regularnie wydawane broszury informacyjno-promocyjne, czy też efektywnie wykorzystane narzędzia Internetowe – Facebook, Twitter, Youtube, Flickr – oczywiście przy rygorystycznym i konsekwentnym zachowaniu jedności przekazu merytorycznego i graficznego.

Jednodniowe kliniki rowerowe, warsztaty konserwacji rowerów na zimę, akcje podnoszące świadomość oraz poczucie bezpieczeństwa na drodze, regularne komunikaty o udoskonaleniach infrastruktury rowerowej to przykłady działań gwarantujących, że mieszkańcy zauważą kampanię. W sprzedaniu atrakcyjnego wizerunku mobilności niewątpliwie pomagają wydarzenia typu przejazd celebrytów, czy też pokazy mody cycle chic.

Natomiast pod hasłem zaangażowania rozumieć należy wszystkie działania mające na celu uzyskanie aktywnego poparcia i uczestnictwa jak największej liczby mieszkańców. W ramach tego typu działań Monachium zorganizowało cieszący się wielką popularnością nocny przejazd rowerowy, rowerowy pchli targ, festiwal filmów rowerowych, tydzień rowerowy ze specjalnie dedykowanymi dniami np. dla ludzi starszych, rodzin, zajęcia z dziećmi i młodzieżą, akcje integracyjne dla nowych mieszkańców oraz liczne konkursy.

Przeprowadzone w zeszłym roku badania ewaluacyjne potwierdziły dużą skuteczność przyjętych rozwiązań. Zaangażowania miasta w promocję rowerów potwierdziło ponad 50%, badanych, a ponad 60% oceniło prowadzone kampanii jako bardzo dobre. Przeszło 30 % respondentów brało w nich aktywny udział, a zdecydowaną większość starania miasta zmotywowało do codziennego użytkowania roweru. Wysokie notowania pro rowerowej polityki Monachium nie pozostały bez echa w mediach zarówno lokalnych, regionalnych, jak i krajowych. To niewątpliwie przyczyniło się do wzmocnienia imagu Monachium, jako miasta, dla którego rower jest jeżeli nie symbolem, to z pewnością nieodłącznym elementem nowoczesnego miasta, zasługującego na szerokie wsparcie zarówno ze strony władz, jak i samych mieszkańców.

Monika Nkome Evini