ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Nabór na wystąpienia podczas X Kongresu Mobilności Aktywnej

Trwa nabór prelegentów na X, jubileuszową edycję Kongresu Mobilności Aktywnej, który zaplanowany jest na 24-25 września 2019 r. Na propozycje wystąpień organizatorzy czekają do 15 marca.

Trwa nabór prelegentów na X, jubileuszową edycję Kongresu Mobilności Aktywnej, który planowany jest na 24-25 września 2019 r. Na propozycje wystąpień organizatorzy czekają do  15 marca.

Kongres Mobilności Aktywnej jest jednym z ważniejszych środkowoeuropejskich wydarzeń poświęconych szerokim aspektom mobilności, ze szczególnym naciskiem na ruch rowerowy i pieszy, a także dobrym praktykom budowania przestrzeni miejskiej pod kątem wysokiej jakości życia. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów, firm, szkół, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na polu transportu i mobilności, czy zagospodarowania przestrzeni publicznych. Cieszy się dużą popularnością – frekwencja każdego roku przekracza 300 osób, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Wśród głównych prelegentów gościliśmy m.in. Jana Gehla, Gila Penalosę i Micheala Colville-Andersena. Informacje na temat poprzednich edycji, wraz z plikami prezentacji, można znaleźć na www.kongresmobilnosci.pl.

formularz zgłoszeniowy
formularz
zgłoszeniowy

Tegoroczna, dziesiąta edycja Kongresu, zaplanowana na 24-25 września. Jeśli są Państwo zainteresowani wygłoszeniem prezentacji, poprowadzeniem warsztatu lub dyskusji, to zapraszamy do zgłaszania propozycji swoich wystąpień, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres kongresmobilnosci@gdansk.gda.pl.

Tematyka X Kongresu Mobilności Aktywnej będzie koncentrować się przede wszystkim wokół następujących obszarów:

  • Mobilność zrównoważona w miastach;
  • Psychologia i socjologia transportu;
  • Transport autonomiczny i jego wpływ na mieszkańców miast;
  • Mobilność aktywna wspomagana elektrycznie (głównie rowery elektryczne);

Wskazane obszary tematyczne nie stanowią zamkniętego katalogu akceptowanych prezentacji i każda propozycja wystąpienia zostanie rozpatrzona.

Organizatorzy zapewniają zaproszonym prelegentom zakwaterowanie podczas Kongresu i zwrot kosztów dojazdu komunikacją zbiorową. Szczegóły zostaną uzgodnione po zakończeniu etapu selekcji.      

Termin nadsyłania propozycji wystąpień upływa z dniem 15 marca b.r.

 

Zapraszamy!

Organizatorzy X Kongresu Mobilności Aktywnej
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Mobilności Aktywnej
tel. 58 526 8088
www.kongresmobilnosci.pl

Kongres Mobilności Aktywnej
Kongres Mobilności Aktywnej
Kongres Mobilności Aktywnej
Kongres Mobilności Aktywnej