ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

Nauka jazdy rowerem w ruchu ulicznym dla młodych gdańszczan

W trzeciej edycji "Programu nauki jazdy w ruchu ulicznym" uczestniczyć będą uczniowie 25 klas gdańskich szkół podstawowych. W ten sposób zachęcamy młodych gdańszczan do poruszania się po mieście w sposób aktywny. Warsztaty adresowane do uczniów klas V-VIII stanowią uzupełnienie kampania "rowerowy Maj"W ten sposób zachęcamy młodych mieszkańców do przemieszczania się w sposób aktywny.
serwis
W SP nr 84

W trzeciej edycji „Programu nauki jazdy rowerem w ruchu ulicznym” uczestniczyć będą uczniowie 25 klas gdańskich szkół podstawowych. W ten sposób zachęcamy młodych mieszkańców do przemieszczania się w sposób aktywny. Warsztaty kierowane do uczniów klas V-VIII stanowią uzupełnienie kampanii „Rowerowy Maj”.

Cykl 9 lekcji jazdy w ruchu ulicznym obejmuje teorię, informacje o budowie i serwisowaniu roweru, zajęcia na placyku manewrowym oraz w podgrupach w ruchu ulicznym.
Uczniowie zapoznają się z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi rowerzystów. Prowadzący omawiają także techniki wykonywania podstawowych manewrów drogowych.

Zanim uczniowie wyjadą na drogi, serwisant sprawdza stan techniczny rowerów, na których przyjechali ze szczególnym uwzględnieniem hamulców i układu napędowego. Prowadzący sprawdza, czy prawidłowo dobrano wysokość siodełka i kierownicy do wzrostu. Ewentualne korekty ustawień są wykonywane w obecności uczestników z odpowiednim instruktażem.

na ulicy
W SP nr 92

Na placu szkolnym sprawdzane są umiejętności sygnalizowania skrętów z upewnianiem się co do reakcji pozostałych uczestników ruchu oraz sprawność hamowania i używania dzwonka rowerowego w sytuacjach awaryjnych. Uczestnicy poznają dobre praktyki parkingowe, w tym różnice w jakości zabezpieczeń.

Przejazdy w ruchu ulicznym odbywają się w obszarach uspokojonego ruchu w pobliżu szkoły. Prowadzący wyjaśniają przepisy regulujące zachowanie w strefach Tempo30, na kontrapasach, w strefach z kontraruchem, w śluzach rowerowych, pasach rowerowych w jezdni itp.

„Program nauki jazdy rowerem w ruchu ulicznym” Miasto Gdańsk realizuje w ramach międzynarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, promujący przede wszystkim zrównoważony transport oraz zmianę zachowań transportowych mieszkańców. Dofinansowany z programu projekt cities.multimodal zakłada ułatwienie mieszkańcom miast w całym regionie Morza Bałtyckiego połączenia ruchu pieszego, rowerowego, transportu publicznego oraz współdzielenia samochodów jako ekologicznej alternatywy dla samochodów prywatnych. W projekcie uczestniczą też partnerzy z Niemiec, Szwecji, Danii, Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Rosji.

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie: www.cities-multimodal.eu.
#CitiesMultimodal 

Cities.Multimodal - Logotypy Projektu EU