ROWEROWY GDAŃSK
środa, 27 stycznia 2021

Nowa mapa rowerowa Gdańska

Dostępna jest już nowa mapa rowerowa Gdańska, zarówno w tradycyjnej wersji papierowej, jak i cyfrowej, w formacie PDF.

Dostępna jest już nowa mapa rowerowa Gdańska. Mapa powstała w Referacie Mobilności Aktywnej WGK, w oparciu przede wszystkim o dane miejskiego systemu informacji przestrzennej. W zakresie form użytkowania gruntu wykorzystuje również zasoby openstreetmap. Jest jedną z najdokładniejszych miejskich map rowerowych dużych miast. Rysunek podkładowy zawiera rzeźbę terenu, wody, lasy, parki, terenu uprawne, ogrody działkowe, plaże, tereny zabudowane i przemysłowe, siatkę ulic z nazwami i najistotniejsze punkty orientacyjne. Zakres rowerowy obejmuje natomiast przebieg i lokalizację następujących obiektów:

  • Trasy rowerowe, istniejące i budowane, w tym: wydzielone drogi rowerowe, pasy rowerowe w jezdni, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki z dopuszczeniem rowerów, ciągi pieszo-jezdne, wspólne pasy autobusowo-rowerowe;
  • Jezdnie włączone do stref ruchu uspokojonego (z maksymalną dozwoloną prędkością nie większa niż 30 km/h);
  • Ulice z kontraruchem rowerowym (dozwolonym w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych);
  • Wybrane drogi gruntowe i niektóre „skróty” rowerowe;
  • Parkingi rowerowe z minimum 20 miejscami postojowymi, w tym parkingi szkolne;
  • Stacje publicznego roweru metropolitalnego Mevo;
  • Liczniki rowerowe stale mierzące wielkość ruchu rowerowego w naszym mieście;
  • Samoobsługowe stacje naprawy rowerów;
  • Sklepy rowerowe i wypożyczalnie rowerów;
  • Podjazdy o nachyleniu 5% i większym.

Z myślą o turystach, którzy licznie chętnie przemieszczają się po Gdańsku rowerami, mapę przygotowano w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Bezpłatne egzemplarze papierowej mapy rowerowej Gdańska można otrzymać podczas wielu miejskich imprez, zwłaszcza tych, które związane są z promocją ruchu rowerowego. Poza tym, mapę można otrzymać także bezpośrednio w siedzibie Referatu Mobilności Aktywnej WGK (pokój 033B na ul. 3 Maja 9).

 

Nowa mapa rowerowa

Mapa rowerowa Gdańska jest również dostępna w wersji PDF. Można ja pobrać na stronie rowerowygdansk.pl (http://www.rowerowygdansk.pl/start,168.html), gdzie oprócz pliku mapy można zapoznać się z aktualnymi danymi statystycznymi w zakresie gdańskiej infrastruktury rowerowej.