ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

Nowe trasy na ukończeniu!

Już niedługo mieszkańcy Oruni Górnej oraz Osiedla Kolorowego na Łostowicach zyskają dogodne połączenie pieszo-rowerowe z węzłem przesiadkowym przy alei Havla. Trwają bowiem ostatnie prace na trzech ciągach pieszo-rowerowych łączących ul. Bruskiego, ul. Sosnkowskiego z ul. Augustowską.

Już niedługo mieszkańcy Oruni Górnej oraz Osiedla Kolorowego na Łostowicach zyskają dogodne połączenie pieszo-rowerowe z węzłem przesiadkowym alei Havla. Trwają ostatnie prace na trzech ciągach pieszo-rowerowych łączących ulice Bruskiego i Sosnkowskiego z ulicą Augustowską.

q
q
Nowa trasa rowerowa połączy Osiedle Kolorowe z Orunią Górną.

Rozpoczęta w czerwcu inwestycja obejmuje wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników o łącznej długości niemal 2 km wraz z oświetleniem i urządzeniem zieleni. Nowe trasy umożliwią komunikację pomiędzy osiedlami znajdującymi się ponad doliną Potoku Oruńskiego a węzłem przesiadkowym przy alei Havla. Poza wartościami komunikacyjnymi, połączenia te mają również walory rekreacyjne, tworząc zielony zakątek z oczkiem wodnym i panoramą okolicznych terenów.

Różnica wysokości w dolinie Potoku Oruńskiego wynosi aż 30 m. Dlatego ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano w formie łagodnych serpentyn, z których jedna ma pięć wiraży a druga trzy. Maksymalne nachylenie trasy wynosi około 5-6%, co czyni je dostępnym praktycznie dla wszystkich typów rowerów.

Inwestycja jest częścią projektu pod nazwą „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku” i jest finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013. Prace mają potrwać do końca października.

s