ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Pasy rowerowe już wkrótce

Wytyczanie pasów rowerowych wzdłuż ulicy Wita Stwosza i alei Wojska Polskiego rozpocznie się, gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Na wniosek Rady Osiedla Strzyża przedstawiciele władz miasta zorganizowali spotkanie informacyjne w Gimnazjum nr 1.
df
df

Wytyczanie pasów rowerowych wzdłuż ulicy Wita Stwosza i alei Wojska Polskiego rozpocznie się, gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Na wniosek Rady Osiedla Strzyża przedstawiciele władz miasta zorganizowali spotkanie informacyjne w Gimnazjum nr 1. Pojawiło się na nim blisko 20 mieszkańców dzielnicy.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z projektem. Pytali m.in. o lokalizacje progów spowalniających, o organizację ruchu na skrzyżowaniach i przewężeniach przed przystankami tramwajowymi, o możliwość zawracania dla rowerów.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku uwzględni między innymi wniosek o oznakowanie miejsc do zatrzymywania się autobusów linii nocnej, lub zastępczej w przypadku remontu torowiska. Wprowadzone zostaną również specjalne tablice informacyjne przed przewężeniami przy przystankach tramwajowych. W ramach przedsięwzięcia zostanie także naprawiona nawierzchnia jezdni, wymalowane pasy dla rowerów i zmieniona sygnalizacja na skrzyżowaniach.

Przypominamy: projekt opracowano w oparciu o wytyczne dla gdańskich tras rowerowych. mówiące, że na drogach o dopuszczalnej prędkości pojazdów od 30 do 50 km/h najlepiej wyznaczać pasy rowerowe. Właśnie dlatego zamiast wydzielonej drogi rowerowej wykonanej kosztem chodnika, jak postuluje część mieszkańców, ruch rowerowy skierowany zostanie na jednokierunkowe pasy w jezdni. To rozwiązanie bardziej bezpieczne dla wszystkich użytkowników ruchu, ponieważ poprawia widoczność w relacji kierowca-rowerzysta, zmniejszając ryzyko kolizji.

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w ramach realizacji projektu abc.multimodal współfinansowanego z programu Południowy Bałtyk.