ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Po Lipsku jeździ się przyjemnie

Gdańscy urzędnicy i planiści zapoznali się z rozwiązaniami ułatwiającymi poruszanie się po Lipsku, mieście w którym 20% mieszkańców na co dzień jeździ rowerem.

Gdańscy urzędnicy i planiści zapoznali się z rozwiązaniami ułatwiającymi poruszanie się po Lipsku, mieście w którym 20% mieszkańców na co dzień jeździ rowerem.

sd

W dniach 27-30 maja 2013 podczas spotkań w ramach realizacji projektów CycleCities i CentralMeetbike polskie grupy projektowe spotkały się z partnerami z Niemiec, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Portugalii, Czech, Włoch i Słowacji. Miasta biorące udział w projektach europejskich wymieniały doświadczenia i prezentowały dotychczasowe osiągnięcia w zakresie nowoczesnych koncepcji transportowych.

W ramach warsztatów uczestnicy, w tym urbaniści i inżynierowie, analizowali organizację ruchu na problematycznych skrzyżowaniach, aby znaleźć optymalne rozwiązania, zgodne z najwyższymi standardami mobilności. Także plan gdańskiego Targu Drzewnego doczekał się kilku ciekawych propozycji.

Równolegle w Lipsku miała miejsce wizyta studyjna. Członkowie Miejskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego poruszając się na rowerach mogli przetestować dobrze zaprojektowane i wykonane pasy i drogi rowerowe oraz bezpieczne skrzyżowania. Rozległa sieć tras rowerowych Lipska jest gęsta, zorientowana na sprawne i bezpieczne przemieszczanie rowerem.

Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się również ze zmianami w centrum Lipska, które stało się bardziej przyjazne pieszym. Ograniczono tam ruch samochodów, a przejścia podziemne i kładki zastąpiono przejściami na poziomie ulicy.

logotypy projektu Central MeetBike

Wyjazd studyjny do Lipska został zrealizowany w ramach projektuCentral MeetBike, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Europa Środkowa.