ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 20 maja 2024

Pracodawca przyjazny mobilności aktywnej

Pomorski oddział PGNiG zyskał miano „Pracodawcy Przyjaznego Mobilności Aktywnej”. Gala Konkursu, na której wręczono nagrodę główną, odbyła się 7 września podczas III Kongresu Mobilności Aktywnej w Gdańsku.

Pomorski oddział PGNiG zyskał miano „Pracodawcy Przyjaznego Mobilności Aktywnej”. Gala Konkursu, na której wręczono nagrodę główną, odbyła się 7 września podczas III Kongresu Mobilności Aktywnej w Gdańsku.

hf

Nagrodę dla przyzjango pracodawcy wręczył Maciej Lisicki, Zastępca Prezydetna ds.
Polityki Komunalnej

- Pomorski Oddział Obrotu Gazem od lat angażuje się w inicjatywy mające na celu promowanie mobilności aktywnej wśród pracowników, klientów oraz lokalnej społeczności - uzasadnia Dorota Ratajczyk Gałkowska, kierownik biura marketingu PGNIG. Działania firmy w szczególności skupiają się na promowaniu roweru jako alternatywnego środka lokomocji. Wpisują się one w strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ustanowioną przez PGNiG.

Jako przykład działań promocyjnych na rzecz „mobilności aktywnej” przedstawicielka firmy podaje udział w kampanii promującej używanie roweru jako codziennego środka lokomocji, również w drodze do pracy, pod hasłem RoweRowe Piątki.

- W kampanię, w formie wolontariatu, angażują się corocznie pracownicy naszej firmy, przeprowadzając ankiety wśród rowerzystów, udzielając informacji i rozdając promocyjne upominki. Edukują oni o proekologicznym wymiarze użytkowania rowerów. W 2010 roku Pomorski Oddział Obrotu Gazem był partnerem tego wydarzenia, aby rok później stać się jednym z jego sponsorów. W 2012 roku kampania została dofinansowana również przez Fundację PGNiG im. Olgierda Łukasiewicza. Oprócz Gdańska, obejmie ona swym zasięgiem również okoliczne gminy np. Gniewino, czy Przywidz – mówi Dorota Ratajczyk Gałkowska.

We wrześniu 2011 roku firma była partnerem Pikniku Mobilności Aktywnej AmberOne Ciclovia. Organizatorzy udostępnili na tę okazję nie oddany jeszcze do użytku odcinek autostrady A1 Nowe Marzy – Toruń. Miłośnicy uprawiania wszelkich form mobilności aktywnej (jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach, hulajnodze, itd.) przetestowali tego dnia nieużywane dotąd jezdnie. Piknik, który przyciągnął uczestników w każdym wieku, miał zwrócić uwagę na konieczność rozsądnego użytkowania samochodów i potrzebę przesiadania się na ekologiczne środki lokomocji w celu redukcji emisji CO2 do atmosfery. Pracownicy PGNiG z Gdańska, Bydgoszczy i Grudziądza byli ambasadorami swojego pracodawcy na pikniku oraz idei kampanii we własnych biurach.

W ramach działań infrastrukturalnych na rzecz „mobilności aktywnej” Pomorski Oddział Obrotu Gazem udostępnia parkingi rowerowe dla pracowników oraz klientów na obszarze Gazowni Gdańskiej. Parkingi powstały dotąd w Gdańsku, Grudziądzu, Elblągu i Słupsku. Firma planuje dalsze inwestycje w tym zakresie.

Zwycięska firma ma możliwość wykorzystywania tytułu „Pracodawca Przyjazny Mobilności Aktywnej” w działaniach marketingowych przez jeden rok od daty rozstrzygnięcia konkursu. Organizatorzy zapewniają zwycięzcy konkursu promocję na stronach internetowych:
- Miasta Gdańsk – www.gdansk.pl
- Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego – www.metropoliagdansk.pl
- Kongresu Mobilności Aktywnej – www.kongresmobilnosci.pl