ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

Program nauki jazdy rowerem w ruchu drogowym

Jak skontrolować sprawność swojego roweru, naprawić drobne usterki oraz co najważniejsze, jak pewnie i bezpiecznie się na nim poruszać – 14 września rozpoczęliśmy pilotażowy program nauki jazdy rowerem w ruchu drogowym dla uczniów gdańskich szkół.
1
2
3

Program ten jest realizacją zapowiedzi wzbogacenia tegorocznej kampanii „Rowerowy Maj”  o lekcje praktycznej jazdy w ruchu ulicznym.

Cykl zajęć tego pilotażowego programu rozpisany jest dziewięć jednostek lekcyjnych. Obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia z budowy i serwisu roweru, zajęcia na placyku manewrowym oraz zajęcia w podgrupach w ruchu ulicznym. Chcemy by w ramach naszego programu dzieci utrwaliły wiedzę zdobywaną w trakcie przygotowań do egzaminu na  kartę rowerową, ale przede wszystkim aby nabyły praktycznych umiejętności jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym.

Do pilotażowego programu zaproszeni zostali uczniowie V i VI klas trzech zwycięskich szkół tegorocznej edycji kampanii Rowerowy Maj: SP nr 12 z Ujeściska,  92 z Zaspy i 84 z Kokoszek. 

- Jeżeli program się sprawdzi, będziemy chcieli sukcesywnie wprowadzać go do gdańskich szkół jako stały element kampanii „Rowerowy Maj" - zapowiada wiceprezydent Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak - „Rowerowy Maj” to kampania, która  pokazuje potencjał komunikacji rowerowej w Gdańsku. Z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. I co ważne, w efekcie majowej akcji dzieci dojeżdżają do szkół na rowerach, czy hulajnogach, także po jej zakończeniu. Mam nadzieję, że nasz nowy program zostanie przyjęty przez uczniów z entuzjazmem i okaże się świetnym dopełnieniem akcji „Rowerowy Maj”, która na dobre już wpisała się w krajobraz Gdańska i którą chętnie wdrażają również inne miasta - dodaje wiceprezydent.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów ze stowarzyszenia Rowerowa Gdynia i potrwają do 18 października.