ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Przyjaźni Mobilności Aktywnej - konkurs

Mobilnością aktywną nazywamy wszelkie formy zaspokajania potrzeb transportowych z aktywnym udziałem energii człowieka np. chodzenie pieszo, jazda na rowerze, czy jazda na hulajnodze, także w powiązaniu ze środkami transportu miejskiego.Szukamy firm i instytucji przyjaznych mobilności aktywnej.

Prezes Zarządu Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) ogłaszają konkurs – „Przyjazny Mobilności Aktywnej Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego”.

Mobilnością aktywną są wszelkie formy zaspokajania potrzeb transportowych z aktywnym udziałem energii człowieka Np. chodzenie pieszo, jazda na rowerze, czy na hulajnodze, także w powiązaniu ze środkami transportu miejskiego.
Nagrodzimy inwestycje w przestrzeń publiczną, działania promocyjne i inne działania organizacyjne na rzecz mobilności aktywnej, realizowane przez firmy i instytucje z Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Chodzi o ukazanie ich wpływu na wzrost jakości życia mieszkańców w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu. Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne i promocyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli sukces, dzięki nowoczesnym, odważnym, proinwestycyjnym i prorozwojowym decyzjom.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

1. „Pracodawca Przyjazny Mobilności Aktywnej” – konkurs dla firm, instytucji, urzędów itp.
2. „Firma Deweloperska Przyjazna Mobilności Aktywnej” – konkurs dla deweloperów, projektantów itp.
W obydwu przypadkach nagrodzimy po jednym działaniu z całego obszaru metropolii gdańskiej. Nagrodzone zostaną firmy, których odważne prorozwojowe działania inwestycyjne i promocyjne „podnoszą poprzeczkę” jakości kształtowania przestrzeni publicznej przyjaznej mobilności aktywnej.

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?
Na kandydatury z opisem charakteru inwestycji i działań promocyjnych wraz z uzasadnieniem, dlaczego to właśnie przedsięwzięcie powinno być nagrodzone, czekamy do 31 sierpnia 2012 roku.
Głównym kryterium jest efekt wzrostu jakości życia poprzez promocję mobilności aktywnej, rozmach inwestycji lub działań promocyjnych, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, czy współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji i promocji. Oceny opisanych działań dokona Rada Konkursu „Przyjazny Mobilności Aktywnej”, w którym zasiądą samorządowcy, ekonomiści, urbaniści, eksperci planowania przestrzennego, menedżerowie, dziennikarze i urzędnicy. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj.

Promocja
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni statuetką podczas III Kongresu Mobilności Aktywnej. Laureaci konkursu mają możliwość wykorzystywania tytułu „Firma Developerska Przyjazna Mobilności Aktywnej” lub odpowiednio „Pracodawca Przyjazny Mobilności Aktywnej” w działaniach marketingowych przez jeden rok od daty rozstrzygnięcia konkursu.
Gala Konkursu „Przyjazny Mobilności Aktywnej”, na której wręczona zostanie nagroda główna, odbędzie się 7 września 2012 roku o godzinie 11:00 podczas III Kongresu Mobilności Aktywnej w Gdańsku.

Organizatorzy zapewniają laureatom konkursu promocję na stronach internetowych:
- Miasta Gdańsk – www.gdansk.pl
- Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego – www.metropoliagdansk.pl
- Kongresu Mobilności Aktywnej – www.kongresmobilnosci.pl

Zgłoszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres email: rglazik@kongresmobilnosci.pl lub konkurs@kongresmobilnosci.pl