ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Rower MEVO - otwarcie ofert w przetargu

W ciągu miesiąca wybrany zostanie wykonawca roweru publicznego MEVO. Do siedziby zamawiającego czyli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot wpłynęły trzy oferty.

W ciągu miesiąca wybrany zostanie wykonawca roweru publicznego MEVO. Do siedziby zamawiającego czyli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot wpłynęły trzy oferty, które komisja przetargowa otworzyła wczoraj (7 maja).

dd
ffd
Komisja przetargowa w ciągu miesiąca oceni oferty i wybierze wykonawcę

Szacunkowa wartość Zamówienia wyniosła: 56.527.683,61 zł brutto (w tym 23.618.183,61 zł na dostawę systemu oraz 32.909.500 zł  na usługi zarządzania i eksploatacji systemu przez 6 i pół roku).

Szczegółowe zestawienie ofert:

Wykonawca

Cena brutto za
realizację
zamówienia

Liczba rowerów Udział rowerów
o napędzie
wspomaganym
elektrycznie
Konsorcjum firm:
Full Speed Ltd., Dublin, Irlandia,
Telfourth Ltd., Dublin, Irlandia,
BleeperBike Ltd., Dublin, Irlandia
32.562.246,42 zł, w tym
na zarządzanie 11,8 mln zł
oraz na dostawę 20,7 mln zł
5000 szt. 10%
Konsorcjum polsko – czeskie:
Egis Bike Polska Sp. z o.o., Warszawa –
Homeport s.r.o., Praga,
BikeU Sp. z o.o., Warszawa

76.675.625,61 zł, w tym
na zarządzanie 23,8 mln zł
oraz na dostawę 52,9 mln zł

3900 szt. 100%
NB Tricity Sp. z o.o., Warszawa

40.272.906 zł w tym
na zarządzanie 4,7 mln zł
oraz na dostawę 35,5 mln zł

4080 szt. 100%

Komisja przetargowa w ciągu miesiąca oceni oferty i wybierze wykonawcę. Jeżeli żaden z oferentów nie odwoła się od decyzji, podpisanie umowy nastąpi do 10 dni od dnia wyboru oferty.
- Oferty muszą zostać sprawdzone pod względem formalnym, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu – mówi Krzysztof Perycz – Szczepański, kierownik projektu z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Pierwsze rowery (30% systemu) pojawią się już jesienią, a cały system roweru publicznego MEVO uruchomiony zostanie do 1 marca 2019 r.  Przetarg na wybór wykonawcy i operatora Systemu Roweru Metropolitalnego ogłoszono 19 marca b.r. Rower publiczny będzie funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumii. Wykonawca ma dostarczyć minimum 3866 rowerów, w tym co najmniej 10 % z napędem wspomaganym elektrycznie.

Komisja przetargowa wyłoni wykonawcę na podstawie 3 kryteriów:
•    Cena 60 %
•    Udział rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie 35 %
•    Dostarczenie dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej  (3866 sztuk) 5 %

Wykonawca zbuduje od podstaw system rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym.  System będzie oparty o rowery 4 generacji wyposażone w moduły GPS, GSM i elektrozamek.  System teleinformatyczny będzie wyposażony w  moduł geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji.

Intuicyjne wypożyczenie roweru umożliwi aplikacja mobilna w smartfonie (system operacyjny Android oraz iOS), moduł NFC (zbliżenie smartfona do terminala w rowerze), skanowanie kodu QR lub karta zbliżeniowa. Zaletą systemu będzie jego prostota oraz przystępne ceny. Abonament miesięczny nie przekroczy kwoty 10 zł. W cenie użytkownik otrzyma aż 90 minut dziennie na przejazdy. Po przekroczeniu limitu czasu rowerzysta poniesie opłatę w wysokości 5 gr za minutę. Koszt abonamentu rocznego nie przekroczy 100 zł, przy tych samych zasadach czasowych, jak w opłacie miesięcznej. Koszt jednej minuty dla użytkownika bez abonamentu wyniesie nie więcej niż 10 gr. Rower będzie można wypożyczyć i zostawić na jednej z 660 stacji postoju, a za dodatkową opłatą także poza stacją. Wypożyczenie roweru nie zajmie więcej niż 10 s.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.